ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1/2021
Ανακοίνωση του προγράμματος εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Για τα μαθήματα που θα εξεταστούν εξ αποστάσεως να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στο eclass του μαθήματος.
-----------
Αμφιθέατρο Α ΚΑΜΑΡΗΣ
Αμφιθέατρο Β  πρώην ΣΕΥΠ (δίπλα στο ΚΑΜΑΡΗΣ)
Αμφιθέατρο Γ (Στον ιδιο χωρο το αμεσως επομενο μετα το Β)
Αμφιθέατρο Δ (Στον ιδιο χωρο το αμεσως επομενο μετα το Γ)
Αμφιθέατρο 101 (στο ισόγειο του πολυωρόφου κτιρίου)
Αμφιθέατρο 105 (στο ισόγειο του πολυωρόφου κτιρίου)
Αίθουσα Γ4 (στο 3ο όροφο του πολυωρόφου κτιρίου)
-----------
Βάρδια / Ωράριο 
         08:00 – 08:30 Προσέλευση
Δ1    08:30 – 10:00 Εξέταση
         10:45 – 11:15 Προσέλευση
Δ2    11:15 – 12:45 Εξέταση
         13:30 – 14:00 Προσέλευση
Δ3    14:00 – 15:30 Εξέταση
         16:15 – 16:45 Προσέλευση
Δ4    16:45 – 18:15 Εξέταση
         19:00 – 19:30 Προσέλευση
Δ5    19:30 – 21:00 Εξέταση

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, January 7, 2021 - 11:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr