Προσφορά Εργασίας: Spectre AE

Προσφορά Εργασίας: Spectre AE

Spectre AE: We develop quality web & mobile applications offering custom solutions to businesses around the world.

Υπάρχει ενδιαφερον για προσωπικό με εξ αποστάσεως απασχόληση.

Αιτήσεις σε:

https://spectre.gr/careers

 

   
  Ημ.νια Δημοσίευσης: 
  Thursday, March 11, 2021 - 23:15

  Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
  Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

  Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
  Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

  Γραμματεία
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
  E-mail: secretariat@hmu.gr
  Website: http://www.ie.teicrete.gr