Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

 
Ηράκλειο,  31-10-2022

ΕΛΜΕΠΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τροποποίηση δήλωσης μαθημάτων
Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των δηλώσεων μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 από Τρίτη 1-11-2022 έως Πέμπτη 3-11-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://student.hmu.gr.

Επισήμανση:
Δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα για τροποποίηση των δηλώσεων.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, November 1, 2022 - 10:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr