Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Από τις 2 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή  στην πρόσκληση του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.

Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF...

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, December 2, 2022 - 10:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr