“Επικοινωνία σε περίπτωση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19”.

Παρακαλούνται οι φοιτητές ή το προσωπικό να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω σε περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.
Είναι σημαντικό να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια όλων.

“Επικοινωνία σε περίπτωση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19”.

Παρακάτω δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού.
Επίσης, οι συντονιστές του Τμήματος με τους οποίους θα πρέπει να επικοινωνήσετε αναφέρονται στη σελ. 4 του αρχείου που αφορά στο πρωτόκολλό διαχείρισης.

 “Πρωτόκολλο διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου Περιστατικού COVID-19”

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, October 26, 2021 - 14:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr