13/02/2020 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12/02/2020 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά από Πέμπτη 13/02/2020 μέχρι και Παρασκευή 21/02/2020 σύμφωνα με τα παρακάτω:
 

 • Πέμπτη 13/02/2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
 • Όλοι οι φοιτητές δηλώνουν θεωρητικά μαθήματα και ομάδες εργαστηριακών μαθημάτων.
 • Η Ηλεκτρονική Διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: http://student.hmu.gr
 •  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ με κοινή απόφαση των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης οι εγγραφές των φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες θα γίνουν ως εξής:
 

 1. Όλες οι δηλώσεις θα γίνουν στις εργαστηριακές ομάδες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 2. Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές, που ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, είναι του εξαμήνου τους και στη συνέχεια όσοι δεν το έχουν ποτέ δηλώσει αλλά βρίσκονται σε άλλο εξάμηνο
 3. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει στο παρελθόν (μη υπόχρεοι) θα εγγραφούν σε μια και μόνο εργαστηριακή ομάδα (ΜΥΠ) που δεν θα έχει περιορισμό θέσεων ως εξής:
  1. Όσοι έχουν βαθμολογία από 0,10 έως και 4,99
  2. Όσοι έχουν παύλα ( -- )
 4. Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογία μηδέν (0,00) έχουν penalty μη εγγραφής.

 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΜΥΠ) ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Για την καταχώρηση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποστολή» που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσή σας. Χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.
Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε και ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης.
Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που θα διδαχθούν το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020.
Επίσης επισυνάπτεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων βάσει του οποίου θα πρέπει να γίνουν οι επιλογές των εργαστηριακών ομάδων.
 
 
Μαθήματα Κορμού
 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Μαθημάτων Κορμού
 

2ο Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Είδος Θ ΑΠ Ε Φ/Ε ECTS Π/Σ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
ΤΠ20Κ1 ΤΠ21Κ1 Μικροηλεκτρονική Υ 3   2 11 6   Παναγιωτάκης Σπυρίδων
ΤΠ20Κ2 ΤΠ21Κ2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Υ 3   2 11 6   Κορνάρος Γεώργιος
ΤΠ20Κ3 ΤΠ21Κ3 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Y 3   2 11 6   Στρατάκης Δημήτριος
ΤΠ20Κ4 ΤΠ21Κ4 Δομές Δεδομένων Y 3   2 11 6 Σ: ΤΠ10Κ4 Σ: ΤΠ11Κ4 Ξεζωνάκης Ιωάννης
ΤΠ20Κ7 Διακριτά Μαθηματικά Y 2 1   8 4 Σ: ΤΠ10Κ5 Παπαδάκης Νικόλαος
ΤΠ20Κ6 Οικονομία, Καινοτομία και Διαδίκτυο Y 2     6 2   Τσικνάκης Εμμανουήλ
                   
4ο Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Είδος Θ ΑΠ Ε Φ/Ε ECTS Π/Σ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
ΤΠ40Κ1 ΤΠ41Κ1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Y 3   2 11 6   Παπαδουράκης Γεώργιος
ΤΠ40Κ2 ΤΠ41Κ2 Δίκτυα Υπολογιστών Υ 3   2 11 6   Παναγιωτάκης Σπυρίδων
ΤΠ40Κ3 ΤΠ41Κ3 Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου Υ 3   2 11 6   Μαλάμος Αθανάσιος
ΤΠ40Κ4 ΤΠ41Κ4 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Y 3   2 11 6 Σ: ΤΠ10Κ4 Σ: ΤΠ11Κ4 Βιδάκης Νικόλαος
ΤΠ40Κ5 ΤΠ41Κ5 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Y 2   2 8 4 Σ: ΤΠ30Κ5 Παπαδάκης Νίκος
ΤΠ40Κ6 Διδακτική της Πληροφορικής Y 2     6 2   Ξεζωνάκης Ιωάννης 
 
 
 
 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Μαθημάτων Κατεύθυνσης Δικτύων
       
6ο Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Είδος Θ ΑΠ Ε Φ/Ε ECTS Π/Σ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
ΤΠ60Δ1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Y 2 1 2 9 6 Σ: ΤΠ40Κ2 Σ: ΤΠ41Κ2 Παπαδάκης Χαράλαμπος
ΤΠ60Δ2 Ασύρματα Δίκτυα Υ 2 1 2 9 6   Πάλλης Ευάγγελος
ΤΠ60Δ3 Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων Υ 2 1 2 9 6 Σ: ΤΠ40Κ3 Σ: ΤΠ41Κ3 Μαλάμος Αθανάσιος
ΤΠ60Δ4 Τεχνολογία παιγνίων ΕΥ 2 1 2 9 6   Παχουλάκης Ιωάννης
ΤΠ60Δ5  Παράλληλη Επεξεργασία-Παράλληλα Συστήματα EY 2 1 2 9 6   Φραγκοπούλου  Παρασκευή
                   
       
Συγκεντρωτικός Πίνακας Μαθημάτων Κατεύθυνσης Λογισμικού      
6ο Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Είδος Θ ΑΠ Ε Φ/Ε ECTS Π/Σ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
ΤΠ60Λ1 Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Y 2 1 2 9 6 Σ: ΤΠ30Κ2 Σ: ΤΠ31Κ2 Ακουμιανάκης Δημοσθένης
ΤΠ60Λ2 Τεχνητή Νοημοσύνη Υ 2 1 2 9 6 Σ: ΤΠ50Λ3 Μαρακάκης Εμμανουήλ
ΤΠ60Λ3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Υ 2 1 2 9 6   Τσικνάκης Εμμανουήλ
ΤΠ60Λ4 Βιοπληροφορική και προσομοίωση φυσιολογικών συστημάτων ΕΥ 2 1 2 9 6   Τσικνάκης Εμμανουήλ
ΤΠ60Λ5 Συστήματα Αξιολόγησης  Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΥ 2 1 2 9 6   Αϊβαλής Κωσταντίνος
 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Μαθημάτων Κατεύθυνσης Υπολογιστών
     
                   
6ο Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Είδος Θ ΑΠ Ε Φ/Ε ECTS Π/Σ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
ΤΠ60Υ1 Νευρωνικά Δίκτυα Y 2 1 2 9 6   Παπαδουράκης Γεώργιος
ΤΠ60Υ2 Αρχιτεκτονική με Προγραμματιζόμενη Λογική (FPGAs) Υ 2 1 2 9 6   Κορνάρος Γεώργιος
ΤΠ70Υ6 Λογισμικό Συστημάτων Υ 2 1 2 9 6 Σ: ΤΠ30Κ1 Σ: ΤΠ31Κ1 Γραμματικάκης Μιλτιάδης
ΤΠ60Δ4 Τεχνολογία παιγνίων ΕΥ 2 1 2 9 6   Παχουλάκης Ιωάννης
ΤΠ60Υ7 Εισαγωγή Στα Βιοϊατρικά Σήματα και Εφαρμογές EY 2 1 2 9 6   Μαριάς Κωσταντίνος
                   
                           

Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στο site του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.
 
 
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, February 13, 2020 - 11:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708