15/1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

15/1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Ηράκλειο,

15.01.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ανακοινώνεται ότι, οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων, μετά από σχετικές ανακοινώσεις των Τμημάτων και των διδασκόντων, να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 21.01.2021 στις επερχόμενες εξετάσεις.
Στην σχετική εφαρμογή στο φοιτητή και στη λίστα των μαθημάτων θα εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα που έχει δηλώσει. Θα χρειαστεί μια απλή επιβεβαίωση ότι σκοπεύουν (ή όχι) να συμμετέχουν στην εξέταση, με όποιον τρόπο αυτή έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει, για παράδειγμα «από απόσταση» ή «δια ζώσης». .
Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε οι φοιτητές να μπορούν να κάνουν τη σχετική επιβεβαίωση.
Ο σύνδεσμος στον οποίο θα κάνουν τη σχετική επιβεβαίωση οι φοιτητές, βρίσκεται στην διεύθυνση https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020x
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα κοινοποιηθεί και στη σελίδα στην οποία γίνονται οι δηλώσεις (https://student.hmu.gr).
Η διαδικασία της επιβεβαίωσης είναι εξαιρετικά απλή. Στην πράξη είναι ένα απλό click σε κάθε μάθημα στο οποίο προτίθενται να συμμετέχουν. Δίδεται επίσης η δυνατότητα στους φοιτητές να δηλώσουν ρητά ότι δεν θα συμμετέχουν κάποια εξέταση.

Με την επιβεβαίωση γίνεται αλλαγή στην «Κατάσταση δήλωσης» του δηλωμένου μαθήματος από «Κανονική» σε «Επιβεβαιωμένη (κ)» ή «Επιβεβαιωμένη (ε)» σε περίπτωση που η αρχική δήλωση του μαθήματος έγινε σε περίοδο εμβόλιμων Δηλώσεων, στην τάξη του χειμερινού εξαμήνου. Για την περίπτωση ρητής δήλωσης μη συμμετοχής οι αντίστοιχες καταστάσεις είναι «Αρνητική (κ)» και «Αρνητική (ε)»

Από τη Γραμματεία

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, January 15, 2021 - 23:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr