20/5/2020 Αλλαγή (παράταση) του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου

20/5/2020 

Αγαπητοί φοιτητές, με απόφαση Συγκλήτου έχουμε αλλαγή (παράταση) του ακαδημαϊκού ημερολογίου

Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο έχουμε:
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 12 Ιουνίου 2020
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων: 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2020 1
Εξεταστική περίοδος (Εαρινό Εξάμηνο): 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2020  
 
Αναμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις που αφορούν την εξεταστική.
Συνιστούμε να μην μετακινηθείτε προς την έδρα του ιδρύματος εάν δεν έχετε οριστική πληροφόρηση σχετικά με τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν υποχρεώσεις σε συμπληρωματικά εργαστήρια ή εξετάσεις εργαστηρίων. Για τα εργαστήρια και τις εξετάσεις εργαστηρίων έχουν βγει ειδικές ανακοινώσεις σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, May 20, 2020 - 12:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708