25/2/2020 Τροποποιήσεις δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

ΕΛΜΕΠΑ                                                                                                              Ηράκλειο  25-2-2020
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
Οι τροποποιήσεις στις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και πρωτοετών φοιτητών ΗΜΜΥ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από Τέταρτη 26-02-2020 και ώρα 10:00 μέχρι και Τετάρτη 18-03-2020
στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://student.hmu.gr 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ !!!

  • Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.
  • Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα. 

Από τη Γραμματεία Τμήματος
 
 
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, February 25, 2020 - 13:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708