29/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Περίοδος Δεκέμβριος 2019 – Μάιος 2020

29/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ Περίοδος Δεκέμβριος 2019 – Μάιος 2020

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, October 30, 2019 - 13:00

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708