6/9/2019 Ένταξη παλιών εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

6/9/2019 Ένταξη παλιών εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 6, 2019 - 10:30

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708