6/9/2019 Ένταξη παλιών εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

6/9/2019 Ένταξη παλιών εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 6, 2019 - 10:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708