7/6/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ_2019_2020

7/6/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ_2019_2020 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, June 7, 2019 - 12:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr