7/6/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ_2019_2020

7/6/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ_2019_2020 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, June 7, 2019 - 12:15

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708