Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

5/10/2021
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO
5Δ7Λ-ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΟΜ3 στο ΕΡΓ6
ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
5Δ7Λ-ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΟΜ4 στο ΕΡΓ6ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00-16.00

1/10/2021
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5Λ-ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ στο Γ5
7Λ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ στο Γ7
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

5Δ7Λ-ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΟΜ1 στο ΕΡΓ6
5Δ7Λ-ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΟΜ2 στο ΕΡΓ6
5Y-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΟΜ1,  στο ΠΚ5

29/9/2021
ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ
5Δ7Λ-ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ,  5ΠΚ, ΟΜ3, 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00-17.00
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
5Δ-ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣHΣ-ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΟΜ1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-20.00

28/9/2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 21-22
(28/9/2021 1η Έκδοση) 

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr