Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

AttachmentSize
File ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2/2022 559.62 KB

Προσθήκες-Αλλαγές

17/2/2022
NEA ΟΜΑΔΑ
6Λ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 5ΠΚ, ΟΜ3, ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00-21.00
6Δ-Τεχνολογία Παιγνίων, 3ΕΡΓ, ΟΜ3, ΤΡΙΤΗ, 15.00-17.00
6Λ-ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, 2ΕΡΓ, ΟΜ3, ΔΕΥΤΕΡΑ, 15.00-17.00

16/2/2022
NEA ΟΜΑΔΑ
6Υ-Τεχνητά Νευρωνίκα Δίκτυα, 3ΠΚ ΟΜ2, Δευτέρα, 13.00-15.00
6Λ-Συστήματα Αξιολόγησης  Δικτυακών Εφαρμογών, 2ΕΡΓ, ΟΜ3, Τετάρτη 8.00-10.00

15/2/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 21-22
(15/2/2022 1η Έκδοση) 

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr