14ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - Call for Papers

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
24-03-2017 08:15 to 21:00

14ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Χώρος εγκαταστάσεων της ΕEΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων 24/03/2017

Ενδεικτικά Θέματα Συνεδρίου

* Business Analytics & Business Intelligence
* Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)
* Data Mining
* Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
* Big Data & Social Media
* Internet of Things
* Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Δεδομένων
* Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
* Οργανωσιακή Ψυχολογία
* Διοίκηση και Βελτιστοποίηση Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
* Τεχνολογία Λογισμικού
* Ψηφιακή Καινοτομία
* Πληροφοριακά Συστήματα
* Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
* Επιχειρηματικότητα

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr