Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Αποφοίτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι διατίθεται από την κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (e-υπηρεσίες) πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα αποφοίτων στο σύνδεσμο https://alumni.teicrete.gr/

Με το σύστημα αυτό οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Κρήτης έχουν δυνατότητα ψηφιακής  επικοινωνίας  με την Γραμματεία και το Εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Η πιστοποίηση γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης  που είχαν ως προπτυχιακοί φοιτητές.

Εξασφαλίζεται έτσι άμεση επικοινωνία των αποφοίτων  με την Γραμματεία  του Τμήματος  με την κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης και αποτελεσματική διεκπεραίωση με ψηφιακή αποστολή του πιστοποιητικού και αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Στο ίδιο σύστημα ο πτυχιούχος έχει δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση χορήγησης συστατικής επιστολής από εκπαιδευτικό του τμήματος. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητας ανάρτησης   βιογραφικού .
 

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708