Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης ακαδ. έτους 2016-17

Οι Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕΙ Κρήτης για το ακαδ. έτος 2016-17 (Ρέθυμνο), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013) κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος από 1/11/2016 ως και 15/11/2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2.  Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

Σύμφωνα με την 5η/2-11-2016 (Προσωρινή) Γενική Συνέλευση Τμήματος η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα 10.00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μ.Μ. Τ.Α.    (Ά Όροφος κτ. Διοίκησης).  Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, την ύλη των μαθημάτων και την ενδεικτική βιβλιογραφία μπορείτε να τα βρείτε εδώ 
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 9, 2016 - 14:30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης