Περίληψη Εκπαιδευτικών Συγραμμάτων Ακαδ. Έτους 2009-2010

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αλλάζει ο τρόπος επιλογής των δωρεάν συγγραμμάτων. Ο κάθε σπουδαστής, με την ανανέωση της εγγραφής του και την δήλωση των μαθημάτων, θα επιλέγει αυτόματα και το σύγγραμμα που επιθυμεί να αποκτήσει για το κάθε μάθημα.

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά ή επιλογής τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Επιλέγοντας κάποιο μάθημα της λίστας εμφανίζεται μια περίληψη καθώς και τα περιεχόμενα των βιβλίων με σκοπό την διευκόλυνση του σπουδαστή στην επιλογή.

Ο κάθε σπουδαστής δικαιούται δωρεάν προμήθειας και επιλογής αριθμού διδακτικών συγγραμμάτων, ίσου με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Εάν κάποιος σπουδαστής επιλέξει περισσότερα επιλεγόμενα συγγράμματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι σπουδαστές, ακόμα και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου.

Δεν επιτρέπεται επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα ακόμα και αν ένας σπουδαστής δεν επέλεξε κανένα από τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα άλλου ή άλλων υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Επιπλέον, ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας κάποιου σπουδαστή ή αλλαγής των προτεινόμενων συγγραμμάτων για συγκεκριμένο μάθημα, δεν μπορεί να επιλέξει ξανά δεύτερο σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα.

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περίληψη των εκπαιδευτικών συγραμμάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Εκπαιδευτικά συγράμματα ανά μάθημα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης