ΤΑ-Π4012 Σύνθεση Ήχου Ι

Εξάμηνο: Γ’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 0 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των σπουδαστών με τους βασικούς αλγόριθμους σύνθεσης ήχου, και η υλοποίηση των αλγορίθμων αυτών για την δημιουργία ηχοχρώματος πρωτότυπου περιεχομένου.

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

 • Λειτουργία Γεννήτριας Ήχου (oscillator) / table lookup noise / interpolating oscillators

 • Σύνθεση μέσω πίνακα κυμματομορφής (Wavetable Synthesis)

 • Wavetable Crossfading / wavestacking / wave terrain synthesis

 • Προσθετική Σύνθεση (Additive Synthesis)

 • Αφαιρετική Σύνθεση (subtractive synthesis) / Βασικά φίλτρα (HP, LP, BP)

 • Channel vocoder / Συνθετική φωνή

 • Δειγματολειψία Ήχου (sampling) / pitch shift / looping / reverse playback

 • Granular Synthesis / Pulsar Synthesis / ανεξάρτητο time stretching-pitch shifting μέσω granular synthesis

 • Τεχνικές Ανάλυσης-Ανασύνθεσης (analysis-resynthesis) μέσω FFT.

 • ανεξάρτητο time stretching-pitch shifting μέσω FFT.

 • Phase Vocoding / sound morphing

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Στο εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές υλοποιούν τους αλγόριθμους που διδάσκονται στη θεωρία σε κατάλληλα προγραμματικά περιβάλλοντα σύνθεσης ήχου.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης