ΤΑ-Π6016 Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙΙ

Εξάμηνο: ΣΤ’

Θεωρία: 3 ώρες

Εργαστήριο: 0 ώρες

Άσκηση: 2 ώρες

Χαρακτήρας: ΕΥ

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

Η ύλη θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες που είναι ενδεικτικές και σίγουρα μερικές να απαιτήσουν πάνω από ένα μάθημα:

Εισαγωγή στα δονούμενα συστήματα, σύστημα μάζας ελατηρίου, η διαφορική εξίσωση της κίνησης, λύσεις, μιγαδικά πλάτη, φάσορες - Αποσβένουσες δονήσεις. παραδείγματα, σύνδεση με το συνηχητή Helmholtz και τα ηλεκτρικά κυκλώματα, σύνθετα συστήματα, συνδυασμοί από πολλές μάζες ή ελατήρια συνδεδεμένα εν σειρά ή παράλληλα - Οδηγούμενα συστήματα, εξίσωση της κίνησης, η έννοια της μηχανικής αντίστασης και η παροδική απόκριση ενός οδηγούμενου συστήματος - Σύστημα δύο βαθμών ελευθερίας, ιδιοσυχνότητες και κανονικές ιδιομορφές, μηχανικές, ακουστικές και ηλεκτρικές αναλογίες, ισοδύναμα κυκλώματα - Συνεχή συστήματα, εξαγωγή της διαφ. εξίσωσης της χορδής και οι λύσεις της, αρμονικά κύματα - Ανακλάσεις κυμάτων από σταθερά και ελεύθερα άκρα. στάσιμα κύματα - Νύξη και κρούση της χορδής, αναπαράσταση της λύσης, οδηγούμενη χορδή, σύνθετη μηχανική αντίσταση - Διαμήκη κύματα σε ράβδους, συνοριακές συνθήκες, σύνδεση των ιδιομορφών σε χορδές και ράβδους με τις ιδιομορφές της ακουστικής πίεσης σε κλειστούς ή ανοικτούς σωλήνες - Εγκάρσια κύματα σε λεπτές ράβδους. γενική λύση, συνοριακές συνθήκες, λύσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, εύρεση ιδιοσυχνοτήτων, παραδείγματα.

Εργαστηριακό μέρος (0 ώρες):

Το μάθημα θα μετατραπεί σε μάθημα θεωρίας και δεν θα περιλαμβάνει εργαστήριο. Τα περισσότερα εργαστήρια του μαθήματος όπως γίνεται τώρα, θα συμπεριληφθούν στο εργαστήριο του μαθήματος της Ακουστικής ΙΙ, (βλέπε αντίστοιχη παράγραφο).

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης