ΤΑ-2011 Εισαγωγή στην Ακουστική

Εξάμηνο: B’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 2 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

Τι είναι ήχος - Δονούμενα συστήματα - Κύματα – Συντονισμός - Ανθρώπινο σύστημα ακοής - Ηχητική πίεση - Ισχύς και Ακουστότητα - Μέτρηση του ήχου - Ανάλυση του ήχου, τι είναι φάσμα, παραδείγματα - Κυματικά φαινόμενα, διάδοση, ανάκλαση, περίθλαση - Απορρόφηση και διάχυση του ήχου - Ο ήχος στον αέρα, κυματική εξίσωση – επίπεδα κύματα – ασκήσεις - Επίπεδα κύματα σε δύο και τρεις διαστάσεις, ενέργεια ακουστικών κυμάτων - Ένταση ακουστικών κυμάτων, ειδική ακουστική σύνθετη αντίσταση - σφαιρικά και κυλινδρικά κύματα.

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες):

  • Τρόποι δόνησης κλειστού σωλήνα. Δημιουργία στάσιμων κυμάτων σε κλειστό ακουστικό σωλήνα. Για διάφορα μήκη του σωλήνα μετράμε πειραματικά τις συχνότητες συντονισμού, σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση συναρτήσει του 1/L και υπολογίζουμε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα.

  • Τρόποι ταλάντωσης χορδής α) Συναρτήσει της τάσης που εφαρμόζουμε στη χορδή ανιχνεύουμε τις συχνότητες συντονισμού της χορδής και β) Συναρτήσει του μήκους της χορδής ανιχνεύουμε τις συχνότητες συντονισμού της χορδής.

  • Σύνθεση Fourier (με ημίτονα και συνημίτονα).

  • Καμπύλη συντονισμού ηχητικού σωλήνα. Γύρω από τη συχνότητα συντονισμού του ηχητικού σωλήνα παίρνουμε μετρήσεις του πλάτους των στάσιμων κυμάτων που δημιουργούνται σε συνάρτηση με τις συχνότητες και σχεδιάζουμε την γραφική παράσταση του πλάτους για τις διάφορες συχνότητες. Έτσι παίρνουμε την καμπύλη συντονισμού του ηχητικού σωλήνα.

  • Τρόποι δόνησης ανοιχτού σωλήνα. Δημιουργία στάσιμων κυμάτων σε ανοιχτό ακουστικό σωλήνα. Για διάφορα μήκη του σωλήνα μετράμε πειραματικά τις συχνότητες συντονισμού, σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση συναρτήσει του 1/L και υπολογίζουμε την ταχύτητα του ήχου στον αέρα.

  • Μελέτη ιδιομορφών μέσω σχημάτων Chladni.

  • Το φαινόμενο της περίθλασης. Χρησιμοποιώντας μικροκύματα

  • μελετάται το φαινόμενο της περίθλασης.

  • Ιδιοσυχνότητες και φάσμα των αυλών. Υπολογισμός και μέτρηση των ιδιοσυχνοτήτων σε ένα σύστημα πολύαυλων (παρόμοιο με αυτό του εκκλησιαστικού οργάνου).

  • Αναπλήρωση και επίδειξη άλλων φαινομένων της ακουστικής.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης