ΤΑ-3012 Πρωτόκολλα Μουσικής Επικοινωνίας

Εξάμηνο: Γ’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 0 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των σπουδαστών με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας MIDI και OpenSound Control, που αποσκοπούν στον έλεγχο μουσικών συσκευών και συναφών διατάξεων.

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

 • Αρχικοί τρόποι κωδικοποίησης μουσικής εκτέλεσης, με Voltage Controlled Oscillators, αναφορά στα αναλογικά synthesizers, αναγκαιότητα ψηφιακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

 • Σειριακή και ασύγχρονη μετάδοση δεδομένων, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο MIDI, το Hardware Interface του MIDI (MIDI θύρες, UART, Opto-coupler), δυαδική και δεκα-εξαδική αναπαράσταση αριθμών.

 • Βασικές MIDI συνδεσμολογίες και συσκευές διασύνδεσης, daisy chaining, MIDI κανάλια και διευθυνσιοδότηση.

 • Μελέτη των Channel Voice Messages – Πολυφωνία και πολυχρωματικότητα στο MIDI (Fixed & Dynamic Voice Allocation)

 • Μελέτη των Channel Mode Messages

 • Συμπίεση του ρεύματος δεδομένων με τη μέθοδο Running Status

 • System Messages

 • Συγχρονισμός στο MIDI: Clocks και Pointers

 • MIDI Controllers και MIDI Synthesizers

 • Εισαγωγή στο πρωτόκολλο OSC

 • Οργάνωση ρεύματος δεδομένων στο OSC

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Στο εργαστήριο οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές (hardware) που διατίθενται στα εργαστήρια (π.χ. συμβατικούς-εμπορικούς MIDI controllers, αυτοσχέδιους MIDI controllers με προσαρμογή αισθητήρων σε αντικείμενα, MIDI synthesizers, Analogue to MIDI/OSC converters) μέσω των πρωτοκόλλων MIDI και OSC και με χρήση ειδικού περιβάλλοντος μουσικού προγραμματισμού.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης