ΤΑ-3016 Γλώσσες Προγραμματισμού

Εξάμηνο: Γ’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 1 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη γλώσσα προγραμματισμού C, και η δημιουργία μικρών απλών προγραμμάτων τα οποία αφορούν το χειρισμό ψηφιακού ήχου.

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

  • Εισαγωγή στους αλγόριθμους και τα λογικά διαγράμματα

  • Από το φυσικό πρόβλημα στο σχεδιασμό της διαδικασίας επίλυσης

  • Τα βασικά μέρη της γλώσσας C: σταθερές, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, αριθμητικοί και λογικοί τελεστές

  • Δομή προγράμματος στη γλώσσα C. Ένα “Hello World!” πρόγραμμα

  • Δομές ελέγχου ροής εκτέλεσης, λήψη αποφάσεων (if, switch), βρόγχοι (while, do, for) με παραδείγματα

  • Συναρτήσεις στη C. Κλήση συναρτήσεων, πέρασμα ορισμάτων, αναδρομή

  • Πίνακες (παραδείγματα μονοδιάστατων και δισδιάστατων πινάκων)

  • Δείκτες και διευθυνσιοδότηση

  • Δομές δεδομένων

  • Δημιουργία και σχολιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Στο εργαστήριο οι σπουδαστές υλοποιούν προγράμματα στη γλώσσα προγραμματισμού C, ξεκινώντας από απλά προγράμματα τύπου “hello world”, μέχρι προγράμματα αναπαραγωγής ηχητικού δείγματος.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης