ΤΑ-5007 Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙ

Εξάμηνο: Ε’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 2 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

Η ύλη θα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες που είναι ενδεικτικές και σίγουρα μερικές να απαιτήσουν πάνω από ένα μάθημα:

Τονικό ύψος και χροιά των ήχων - Συνδυασμένοι τόνοι και αρμονία - Μουσικές κλίμακες και ο διαχωρισμός της οκτάβας - Στοιχεία ψυχοαακουστικής, ακουστότητα, κρίσιμες ζώνες, ηχητική σκίαση, ελάχιστες αντιληπτές διαφορές τονικού ύψους, τραχύτητα των ήχων κ.ά. - Παραγωγή του ήχου, μοντέλα πηγών, μονόπολα, δίπολα - Ισχύς, ένταση, dB, πρόσθεση σημάτων, ασκήσεις - Μείωση αερόφερτου θορύβου, μετάδοση θορύβου σε κλειστούς χώρους, δείκτης ηχομείωσης απλών χωρισμάτων, υπολογισμός ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου - Νόμος της μάζας, κάθετη πρόσπτωση, τυχαία πρόσπτωση, το φαινόμενο της σύμπτωσης - Το φαινόμενο του συντονισμού σε απλά χωρίσματα, ηχομονωτική συμπεριφορά απλών επιφανειών, περιοχή σκληρότητας, περιοχή νόμου της μάζας, περιοχή σύμπτωσης - Ηχομονωτική συμπεριφορά διπλών επιφανειών, Θεωρία διπλών τοιχωμάτων, συχνότητα συντονισμού του διάκενου - Πρακτικός υπολογισμός ηχομείωσης διπλών επιφανειών, ηχομείωση τριπλών τοιχωμάτων, επιδράσεις στην ηχομείωση - Ακουστική χώρων και αρχιτεκτονική ακουστική, θεωρία, μετρήσεις, δείκτες καλής ακουστικής αιθουσών, διαχυτές.

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες):

Οι τίτλοι των εργαστηρίων:

 • Διερεύνηση του χωρισμού της οκτάβας στα διάφορα μουσικά συστήματα.

 • Μέτρηση της ακουστότητας των ήχων.

 • Πειράματα ψυχοακουστικής (Πειραματικές ακροάσεις).

 • Μελέτη απόκρισης χώρου (δωματίου).

 • Μέτρηση του δείκτη ηχομείωσης δομικών στοιχείων.

 • Μέτρηση συντελεστή απορρόφησης σε σωλήνα στάσιμων κυμάτων

 • Ακουστικά φίλτρα, σιγαστήρες.

 • Μελέτη της ανθρώπινης φώνησης – Ηλεκτρογλωττογράφημα

 • Μέτρηση κατευθυντικότητας ηχητικής πηγής (έμβολο και έμβολο σε τοίχο)

 • Μελέτη εγκάρσιων δονήσεων κυλινδρικής ράβδου (εύρεση ιδιοσυχνοτήτων

 • και ιδιορυθμών).

 • Μέτρηση του συντελεστή απόσβεσης υλικού.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης