ΤΑ-7009 Τεχνικές Μουσικής Παραγωγής

Εξάμηνο: Ζ’

Θεωρία: 0 ώρες

Άσκηση: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Χαρακτήρας: ΕΥ

Περίγραμμα ύλης

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες):

Οι εργαστηριακές ασκήσεις καταπιάνονται με την εκμάθηση τεχνικών μουσικής παραγωγής που βασίζονται στην δημιουργική χρήση συσκευών επεξεργασίας audio σήματος. Με χρήση του συστήματος των ProTools γίνεται η επίδειξη των συγκεκριμένων τεχνικών ενώ καλύπτεται σε θεωρητικό επίπεδο και η διαφοροποίηση της εκάστοτε τεχνικής σε αναλογικές συσκευές. Τεχνική Reversed Reverb. Επεξεργασία προηχογραφημένου ηχητικού υλικού, και παρουσίαση των συνηθέστερων εφαρμογών με παραδείγματα. Τεχνική Rhythmic Delay. Υπολογισμός tempo μουσικού υλικού και αναγωγή παραμέτρων μέτρου, tempo, και ρυθμικών αξιών σε μονάδες ms. Αναφορά σε θέματα ύφους ρυθμού (feel) σε σχέση με διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Τεχνική Ducking. Διαχείριση έντασης ηχητικού υλικού με τη χρήση του Key Input στον Compressor. Τεχνική Chopping. Επεξεργασία ηχητικού υλικού με τη χρήση του Key Input στο Noise Gate με σκοπό την δημιουργία ρυθμικών φράσεων. Αντικατάσταση προηχογραφημένου υλικού από ηχητικά δείγματα (samples) με χρήση διαφορετικών αλγορίθμων. (ProTools Sound Replacer, αλγόριθμοι μετατροπής audio σε midi). Τεχνική double tracking. Τρόποι κατασκευής πολλαπλών εγγραφών ηχητικού υλικού και χρήση αυτών. Τεχνική Time Stretch/Compress. Επεξήγηση λειτουργίας αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας, τρόποι εφαρμογής. Τεχνική επεξεργασίας προηχογραφημένου υλικού και πρακτικές αντικατάστασης-διόρθωσης φράσεων, λειτουργίες audio quantizing. Ακρόαση παραδειγμάτων από το χώρο της παγκόσμιας δισκογραφίας που να επιδεικνύουν την χρήση των παραπάνω τεχνικών και επεξήγηση – σχόλια επί των παραδειγμάτων. Η ύλη του εργαστηρίου εξετάζεται με την παράδοση ατομικών ασκήσεων που επιδεικνύουν την κατανόηση και πρακτική άσκηση στα τεχνικές που κάλυψε η ύλη του εργαστηρίου ενώ λειτουργούν και ελεύθερα εργαστήρια κάθε εβδομάδα για την τριβή (πρακτική άσκηση) στα θέματα που καλύπτει το κάθε εργαστήριο.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης