Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
μαγειρόπουλος εμμανουήλ
2810379872
Διδάσκοντες: 
μαγειρόπουλος εμμανουήλ
2810379872
Στόχος του μαθήματος: 
Απόκτηση των βασικών γνώσεων της επιστήμης των Μαθηματικών, αναγκαίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν επιλύονται με συμβατικές μεθόδους. Συμπληρώνει την ύλη των Μαθηματικών και ΙΙ, προσφέροντας ταυτόχρονα τη βασική υποδομή για τα μαθήματα ειδικότητας και σημαντική βοήθεια σ' αυτούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν με την έρευνα στον τομέα τους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Θεωρία
Εξοικείωση με τη λογική των μεθόδων της Αριθμητικής Ανάλυσης μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως είναι η επίλυση εξισώσεων και τα προβλήματα παρεμβολής και πρόβλεψης, με τα σχετικά σφάλματα αποκοπής. Πρώτη επαφή με τα στοιχειώδη της ανάλυσης σημάτων (μετασχηματισμός Laplace και σειρές Fourier). Eξοικείωση με βασικές έννοιες και μεθόδους της περιγραφικής Στατιστικής.

Εργαστήριο
Αξιοποίηση του υπολογιστικού πακέτου MATLAB για την αντιμετώπιση μαθηματικών προβλημάτων, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από την επεξεργασία θέματος τεχνικούχαρακτήρα.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Εισαγωγή στην ανάλυση Fourier.
Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές.
Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής.
Αριθμητικές μέθοδοι.

Εργαστήριο
Λογισμικό πακέτο MATLAB, εντολές και εφαρμογές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων .
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

''Εφαρμοσμένα Μαθηματικά'', Κ. Αναστασίου, Ι. Θεοδώρου, Π. Κικίλια, Ν. Κουρή, Κ. Κωστάκη, Μ. Λαμπίρη, Ι. Ντριγκόγια, . Τσουκαλά, Eκδόσεις ΔΗΡΟΣ
Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς, Forsythe G., Malcolm M., Moler C., Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN 960-7309-55-3
MATLAB εγχειρίδιο χρήσης
Σημειώσεις του Διδάσκοντα
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr