Ανακοίνωση

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων
-----------------------------------------------------------------
Ωράριο Εξυπηρέτησης Γραμματείας
Σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, που βρίσκεται στο ισόγειο της σχολής, ώρες εξυπηρέτησης καθημερινά από τις 08:30 μέχρι 15:00.
Επίσης για όλα τα αιτήματα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το email της Σχολής, 
helpdeskstef@staff.teicrete.gr

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, March 26, 2018 - 12:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708