Ανακοίνωση για έργο SPHINX-v2

Ανακοίνωση για έργο SPHINX-v2

Η καινοτομία με τίτλο “Vulnerability Assessment as a Service & Automated Cybersecurity Certification” που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα ΠΑΣΙΦΑΗ στα πλαίσια του έργου SPHINX (A Universal Cyber Security Toolkit for Health-Care Industry – H2020-SC1-FA-DTS-2018-1-826183), έτυχε αναγνώρισης από το European Commission's Innovation Radar, το οποίο την χαρακτήρισε ως “Exploring” στη κατηγορία “Market Maturity of the Innovation”. Η συγκεκριμένη καινοτομία δίνει τη δυνατότητα της ταξινόμησης (με αυτόματο τρόπο) των συσκευών και των στοιχείων ενός δικτύου, ακολουθώντας ένα διεθνές αναγνωρισμένο δείκτη ευπαθείας (CVSS) και την αλληλεπίδραση αυτών σε πιο ασφαλή δίκτυα. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες δημιουργίας αγοράς της συγκεκριμένης καινοτομίας ("Market Creation Potential of the innovation”), το European Commission's Innovation Radar την κατατάσσει ανάμεσα σε εκείνες που δίνουν λύση σε σημερινά προβλήματα της αγοράς (“Addresses needs of existing markets”).
Περιγραφή έργου SPHINX: Ο βασικός στόχος του έργου SPHINX είναι να σχεδιάσει, υλοποιήσει και να  επιδείξει ένα σύνολο εργαλείων (toolkit) επαλήθευσης υπηρεσιών, το οποίο θα προσαρμόζεται εύκολα ή θα ενσωματώνεται σε υπάρχουσες υποδομές ιατρικής και υγείας, ενώ παράλληλα ο κάθε χρήστης/διαχειριστής θα μπορεί να επιλέγει διάφορες διαθέσιμες υπηρεσίες ασφαλείας μέσω του SPHINX Cyber Security Toolkit. Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει στο έργο με την ερευνητική ομάδα ΠΑΣΙΦΑΗ, η οποία ανήκει στο θεσμοθετημένο εργαστήριο “Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών”, της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Στο έργο SPHINX, η ομάδα ΠΑΣΙΦΑΗ – μεταξύ των άλλων – ηγείται των δράσεων στο Πακέτο Εργασίας 3 (Cyber security risk assessment & Beyond – SPHINX Intelligence). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργο SPHINX https://sphinx-project.eu/
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, March 2, 2021 - 10:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr