ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                           Ηράκλειο,  30-09-2022
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα γίνονται ηλεκτρονικά
 
αυστηρά
 
από Παρασκευή 30-09-2022 και ώρα 12:00 μέχρι Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 10:00
 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://student.hmu.gr
 
Αιτήσεις εκπρόθεσμης ανανέωσης εγγραφών – δήλωσης μαθημάτων ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
 
Για την καταχώρηση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας. Χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.
Όταν ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας να την εκτυπώσετε. Η εκτύπωση αποτελεί αποδεικτικό Υποβολής  της δήλωσης μαθημάτων , σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Προσοχή:

  • Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν έως και 42 πιστωτικές μονάδες ECTS.
  • Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στο εξής θα δηλώνουν έως και 50 ώρες μαθημάτων.
  • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αλλαγής εργαστηριακής ομάδας εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση.

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
 
Για το τμήμα ΗΜΜΥ
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/
 
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
 
Για το τμήμα ΗΜΜΥ
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/wrologio-programma-mathhmatwn/
 
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B...

Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85-2022-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7

 
                                                Από τη γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 30, 2022 - 12:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr