10-7-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 8ο κύκλο του ΠΜΣ Μηχανικών Πληροφορικής

10-7-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 8ο κύκλο του ΠΜΣ Μηχανικών Πληροφορικής

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, July 10, 2019 - 12:45

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708