26/3/2018 Ανακοίνωση ΕΣΠΑ_φοιτητές Εαρινό 2018

26/3/2018 Ανακοίνωση  ΕΣΠΑ_φοιτητές Εαρινό 4 2018
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, March 26, 2018 - 12:30

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708