Αλλαγή της θεωρίας Z-Marketing και ΕΠ/ΤΑ και Ε-ΑΝάπτυξη Ευρωπαϊκών Προϊόντων στο πρόγραμμα μαθημάτων

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ζ-MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΗΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΤΗΝ κα ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 10.15-12.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ7
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ κα ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 12.15-14.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ7

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr