ΤΑ-6015 Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα

Εξάμηνο: ΣΤ’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 3 ώρες

Άσκηση: 2 ώρες

Χαρακτήρας: ΕΥ

 

 

Στόχος του μαθήµατος είναι η παρουσίαση ιστορικών ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων καθώς και σύγχρονων συστηµάτων εκτέλεσης μουσικής και ειδικότερα η δοµή, οι αρχές λειτουργίας τους, η συµπεριφορά σε συνθήκες μουσικής παράστασης και οι βασικές αρχές σχεδιασµού και αξιολόγησης τους.

 

 

Περίγραμμα ύλης

 

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

 

Μουσικά Όργανα του 20ου αιώνα (ηλεκτρονικά) - Ιστορικές Αναφορές και ακροάσεις. Νέες τεχνικές εκτέλεσης των ακουστικών µουσικών οργάνων. Επεκτάσεις των ακουστικών µουσικών. Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα. Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα. Αρχές λειτουργίας. Ιστορικά Στοιχεία, Παραδείγµατα – Ακροάσεις. Διαφορές ακουστικών και ηλεκτρονικών µουσικών - Μουσικά Όργανα µετά το 1950 - Τεχνικές Συγκεκριµένης Μουσικής στην εκτέλεση µουσικής. Live- Electronics. Χρήση υπολογιστών στην εκτέλεση µουσικής. Συνθετητές - (synthesizers) - Μουσική πράξη και διάδραση - Τα µουσικά όργανα σαν διαδραστικά συστήµατα. Συστήµατα Μουσικής διάδρασης για την εκτέλεση µουσικής. (Αρχές Λειτουργίας- δοµή- Παραδείγµατα) - Θέµατα αντίληψης κατά την εκτέλεση µουσικής - Το αντιληπτικό σύστηµα του ανθρώπου. Όρια και δυνατότητες. Εφαρµογές της γνώσης αυτής στο σχεδιασµό µουσικών οργάνων. (Haptics- Psychoacoustics- Ergonomics) - Διάµεσα ελέγχου των συστηµάτων εκτέλεσης µουσικής -Ιστορικά Στοιχεία. Σύγκριση µε τα ακουστικά µουσικά όργανα. Γενικοί Τύποι Ελεγκτών - Τύποι Ελεγκτών - Ειδικότερα διάµεσα ελέγχου µουσικών συστηµάτων -Σχεδιασµός Μουσικών Συστηµάτων για την εκτέλεση µουσικής - Εισαγωγή. Ιστορικές αναφορές. Θέµατα Αξιολόγησης - Τεχνικές Αντιστοίχησης - (Mapping) - Σχέση πράξης ελέγχου του ήχου και παραγόµενου ήχου στα νέα µουσικά όργανα. Αντιστοίχηση παραµέτρων των ελεγκτών µε παραµέτρους της σε πραγµατικό χρόνο σύνθεσης του ήχου στα ψηφιακά µουσικά όργανα - Λογισµικά ελέγχου της σύνθεσης ήχου σε πραγµατικό χρόνο - Λογισµικά ελέγχου της σύνθεσης ήχου σε πραγµατικό χρόνο. (Max/Msp, JMax, pd, cps, real-time - Πρωτόκολλα επικοινωνίας - Πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ ηλεκτρονικών µουσικών οργάνων και υπολογιστών και µεταξύ µερών ενός µουσικού συστήµατος εκτέλεσης µουσικής. (MIDI- OSC) - Έρευνα πάνω στα νέα µουσικά όργανα και συστήµατα εκτέλεσης µουσικής - Ακαδηµαϊκοί φορείς και ερευνητικά κέντρα. Ετήσια Συνέδρια. Ορολογία και Βιβλιογραφία. Αναζήτηση πηγών και συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών - Διαδραστικά Μουσικά Συστήµατα (Interactive Music Systems) - Εικονικά Μουσικά Όργανα (Virtual Musical Instruments). Υβριδικά Συστήµατα Εκτέλεσης Μουσικής (Hybrid Systems for Music Performance) - Έξυπνα Μουσικά Όργανα (Intelligent Musical Instruments) - Συνθετικά Μουσικά Όργανα (synthetic musical instruments). Χειρονοµιακός Έλεγχος της µουσικής (Gestural control of music). Hyper-instruments, Meta-instruments, Extended musical instruments.

 

Εργαστηριακό Μέρος (3 ώρες)

 

  • Μέρη συστήματος για την εκτέλεση μουσικής σε πραγματικό χρόνο. Βασικά αντικείμενα εισόδου, εξόδου δρομολόγησης του ήχου. (dac~, matrix~, cycle~, adc~, buffer~, record~) Παράδειγμα αλγορίθμου.

  • Σχεδιασμός εικονικού διαμέσου ελέγχου στο περιβάλλον μουσικού προγραμματισμού Max/msp. Αντικείμενα σχεδιασμού control interface μίας διάστασης και δύο διαστάσεων. (sliders, number box, buttons, lcd, pictslider, function, multislider)

  • Έλεγχος της σύνθεσης ήχου από μικτό σύστημα ελέγχου – (ελεγκτές midi και εικονικό interface) - Παραδειγματική εφαρμογή. Αλγόριθμοι ελέγχου της ίδιας παραμέτρου σύνθεσης ήχου από πολλά control χωρίς την δημιουργία ατέρμονου κύκλου. – Παραδειγματική εφαρμογή

  • Χρήση usb game pads, πληκτρολογίου υπολογιστή και ποντικιού (mousestate, hidin, mousefilter, key, keyup) στον σχεδιασμό διαμέσου ελέγχου.

  • Χωρισμός δισδιάστατης επιφάνειας ελέγχου σε περιοχές. Παράδειγμα μουσικής εφαρμογής. (if, else, then, expr). Μικτό σύστημα ακουστικής πηγής ήχου και ηλεκτρονικής πηγής ήχου.

  • Σχεδιασμός εφαρμογής ηχητικού παιδικού παιχνιδιού- παράδειγμα – εργασία σπουδαστών. Θέματα και παραδείγματα αντιστοίχησης (mapping)

  • Αλγόριθμός μετατροπής σημειακού ελεγκτή σε συνεχόμενο.Έλεγχος από ηχητικά σήματα (fiddle~, bong~)

  • Αλγόριθμοι τεχνητής μνήμης και χρονο-δρομολόγησης αυτόματων διαδικασιών. (preset, coll, timer, counter)

  • Συστήματα αισθητήρων. Παραδειγματική εφαρμογή με το i-cube. Έλεγχος σύνθεσης ήχου από κινούμενη εικόνα – Eyes-Web.

  • Παρουσίαση τελικών εργασιών των σπουδαστών και εξέταση τους.

 

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης