Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων

Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE-Lab) εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: της τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής συστημάτων με έμφαση στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα κι ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής, αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού ή υλικού, από την περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Εργαστήριο έχει, επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ερευνητικών προτύπων με δυνατότητα άμεσης απορρόφησης τους από τη βιομηχανία και μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, που καλύπτουν σημαντικά ερευνητικά πεδία, για ενσωμάτωσή τους σε εμπορικά προϊόντα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά θέματα του ενδιαφέροντος του.

Τομείς Έρευνας: Αυτοματοποιημένη Μηχανική Λογισμικού, Συστήματα Γνώσης, Λογικός Προγραμματισμός, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική,  Διαδίκτυο και Σημασιολογικός Ιστός, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Ενσωματωμένα Συστήματα και Εργαλεία Σχεδιασμού (EDA),   Ιατρική Πληροφορική και ιδιαίτερα στη περιοχή των  Ευφυών Συστημάτων στην Ιατρική,  Υπηρεσίες Δικτύων συμπεριλαμβανομένης της Εκπαίδευσης από Απόσταση, Λογισμικό, Βιβλιοθήκες και εργαλεία Αριθμητικής, Ηλεκτρονική Μάθηση και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.​

Διακρίσεις/ Δραστηριότητες: Μέλη του Εργαστηρίου έχουν αναλάβει τη διοργάνωση ΙΕΕΕ συνεδρίων, συμμετέχουν ως κριτές στις οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων, κι έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές δράσεις (χρυσά βραβεία από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις) και διεθνή συνέδρια (βραβεία καλύτερης δημοσίευσης).​

Συνεργασίες: •​ΙΤΕ - Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών. (Καλογερακης), Προϊόντα λογισμικού, Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα  .• ST Microelectronics (Γραμματικακης), 15 έτη συνεργασίας.  • Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) (Βασιλάκης),  Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ΤΕΙ Κρήτης (https://eclass.teicrete.gr).  • Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης. (Βασιλάκης, Χατζάκης), Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.  • ΙΤΕ - Ινστιτούτο Πληροφορικής (Μαρακάκης, Παπαδάκης), Λογισμικό,  επιστημονικές δημοσιεύσεις.      • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αϊβαλής). Λογισμικό,  επιστημονικές δημοσιεύσεις.​

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ. Εμμανουήλ Μαρακάκης, Καθηγητής
Τηλ: +30 2810 379748, E-mail: mmarak@cs.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρ. Κωνσταντίνος  Βασιλάκης, Καθηγητής
E-mail: kostas@teicrete.gr

Δρ. Μιλτιάδης Γραμματικάκης, Καθηγητής
E-mail: mdgramma@cs.teicrete.gr

Δρ. Μιχαήλ ΚαλογεράκηςΑναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: mixalis@cs.teicrete.gr

Δρ. Νικόλαος Παπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: npapadak@cs.teicrete.gr

Κωνσταντίνος Αϊβαλής, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: costis@cs.teicrete.gr

Ηλίας Χατζάκης, Καθηγητής Εφαρμογών
E-mail: hatzakis@cs.teicrete.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://aise.cs.teicrete.gr