Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής υποστηρίζει τις εξής ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

(α) Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικών και μηχατρονικών συστημάτων με έμφαση σε εφαρμογές στη βιομηχανική, μεταποιητική, και αγροτική παραγωγή,

(β) Θεωρητική μελέτη και πρακτική υλοποίηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου,

(γ) Σχεδίαση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού, απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεμετρίας,

(δ) Έρευνα πάνω σε προηγμένα και νοήμονα ρομποτικά συστήματα, σε τομείς όπως η εμβιομηχανική τεχνολογία, τα υποβρύχια ρομπότ, η βιομιμητική, η μηχανική όραση, και ο επιδέξιος χειρισμός αντικειμένων.

Το Εργαστήριο εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων και εξειδικευμένου λογισμικού, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διάδοση ανάμεσα στους φοιτητές των αντικειμένων της Μηχατρονικής, της Ρομποτικής  και του Αυτομάτου Ελέγχου. 

Ενδεικτικοί Τομείς Έρευνας: 

 • Ρομποτικά συστήματα στη γεωργία ακριβείας
 • Υποβρύχια ρομποτικά οχήματα
 • Αλγεβρική θεωρία συστημάτων αυτόματου ελέγχου
 • Ανάπτυξη και έλεγχος ανθρωπόμορφων επιδέξιων ρομποτικών χειριστών
 • Εφαρμογές ρομποτικών και μηχατρονικών συστημάτων στη βιοιατρική και την εμβιομηχανική
 • - Υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης ρομποτικών συστημάτων

Διακρίσεις/Επιτεύγματα: 

 • Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει σε σειρά ερευνητικών έργων, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.
 • Οι δημοσιεύσεις των μελών του Εργαστηρίου κατά την τελευταία πενταετία (2012-2016) αριθμούν 9 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 16 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 7 λοιπές ανακοινώσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια.
 • Βραβείο Best Control Paper Award ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο ICUMT-2015
 • Βραβείο Best Paper Award ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο NHIBE-2015
 • Υποψηφιότητα για το βραβείο Best Paper Award ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο IROS-2015
 • Υποψηφιότητα για τα βραβεία Best Paper Award και JTCF Novel Technology Paper Award for Amusement Culture 
 • Υποψηφιότητα για το βραβείο Best Paper Award ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο IROS-2015
 • Υποψηφιότητα για τα βραβεία Best Paper Award και JTCF Novel Technology Paper Award for Amusement Culture ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο IROS-2014
 • Βραβείο Best Application Paper Award ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο RAAD-2013
 • Βραβείο Best Paper Award ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο Eurosensors-2010

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ. Καββουσανός Μανόλης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Τηλ. 2810 379739, Ε-mail: mkavussa@staff.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δρ. Γιαννακουδάκης ΑριστοτέληςΚαθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
E-mail: yanna@staff.teicrete.gr

Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
E-mail: msfak@staff.teicrete.gr

Δρ. Φασουλάς ΓιάννηςΕπίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
E-mail: jfasoulas@staff.teicrete.gr