Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: μελέτη και επίλυση προβλημάτων μη γραμμικού χαρακτήρα με χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων προβλημάτων αποτελούν οι μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, στις οποίες υπεισέρχεται η p-Λαπλασιανή, με εφαρμογές μεταξύ άλλων στα μη Νευτώνεια ρευστά, το φαινόμενο της συμπύκνωσης Bose-Einstein και η μη γραμμική εξίσωση του Schrödinger που το περιγράφει (Μαθηματική Φυσική), καθώς και προβλήματα που συνδέονται με τη μελέτη και την υπολογισιμότητα των λεγόμενων ειδικών συναρτήσεων, μια κατηγορία μαθηματικών συναρτήσεων με κομβικό ρόλο στις εφαρμογές, καθώς συνιστούν λύση μαθηματικών μοντέλων που περιγράφουν κυρίαρχα φαινόμενα σε διάφορους τομείς της Εφαρμοσμένης Επιστήμης, από την Αεροναυπηγική ως τη Μαθηματική Φυσική.

Τομείς Έρευνας: Μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση - Μαθηματική Φυσική - Ειδικές Συναρτήσεις –NP hard Αλγόριθμοι-  Συμπεριφορά ατόμων σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες

Δραστηριότητες: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αρχιμήδης»​

Συνεργασίες: Iνστιτούτο Niels Bohr (Δανία), Πανεπιστήμιο Lund (Σουηδία), Πανεπιστήμιο της Πίζας (Ιταλία), Πολυτεχνείο Κρήτης​

Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Δημήτριος  Καραγιαννάκης
E-mail: dkar@staff.teicrete.gr, Τηλ: 2810-379855

Μέλη Εργαστηρίου

Εμμανουήλ Μαγειρόπουλος
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
E-mail: mageir@staff.teicrete.gr 

Γεώργιος Καβουλάκης
Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
E-mail: kavoulak@cs.teicrete.gr

Κωνσταντίνος Αϊβαλής​
Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτορας /Εφαρμογές Δικτύων
E-mail: costis@teicrete.gr