Διαδικασία για την Πρακτική Άσκηση

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ξεκινά κάθε πρώτη του μήνα. Η δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μαζί με την βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα (δείτε και σχετική ανακοίνωση, αν υπάρχει).

Διαδικασία ΧΩΡΙΣ χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

1. Αίτηση φοιτητή
(Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή και στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος)
Προσωρινά κατεβάσετε το αρχείο word στο τέλος της σελίδας αντί της ηλεκτρονικής φόρμας.

2. Βεβαίωση αποδοχής φορέα

(Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή ή από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης και στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται, σφραγίζεται και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος)
Προσωρινά κατεβάσετε το αρχείο word στο τέλος της σελίδας αντί της ηλεκτρονικής φόρμας.

Διαδικάσία ΜΕ χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

1. Αίτηση φοιτητή
(Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή και στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος)
Προσωρινά κατεβάσετε το αρχείο word στο τέλος της σελίδας αντί της ηλεκτρονικής φόρμας.

2. Βεβαίωση αποδοχής φορέα
(Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή ή από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης και στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται, σφραγίζεται και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος)
Προσωρινά κατεβάσετε το αρχείο word στο τέλος της σελίδας αντί της ηλεκτρονικής φόρμας.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις / βεβαιώσεις:

  1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα με Firefox ή Internet Explorer (Edge για Windows 10)
  2. Αν έχετε μόνο Chrome κάντε αποσύνδεση από το gmail λογαριασμό σας, κλείστε τον Chrome, ξανάνοιξτέ τον, προσέξτε να μην είστε πάλι με το gmail σας και μπείτε εκ νέου στο site του Τμήματος.
  3. Αν τιποτα από τα παραπάνω στείλτε μήνυμα στο edrakakis@staff.teicreet.gr ή δείτε τον Υπεύθυνο της ΠΑ για το Τμήμα.

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

 

Ολοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ:

Α) Πρέπει να κάνουν απαραιτήτως εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΤΛΑΣ στο σύνδεσμο Προβολή Θέσεων Πρακτικής 'Ασκησης.

Β) Πρέπει μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης να προσκομίζουν στο γραφείο συμπληρωμένα τα παρακάτω έντυπα:

  1. Βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (Συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης και υποβάλλεται ανά δίμηνο)
  2. Τελική έκθεση πρακτικής άσκησης φοιτητή (Συμπληρώνεται από το φοιτητή με την λήξη της πρακτικής) 
  3. Έντυπο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης φοιτητών TEI Κρήτης (Συμπληρώνεται από το φοιτητή με την λήξη της πρακτικής)
  4.  Έντυπο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης φορέα Πρακτικής Άσκησης (Συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο επίβλεψης στο φορέα απασχόλησης και παραδίδεται σε κλειστό φάκελο στο φοιτητή ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης του ΤΕΙ Κρήτης.) 
  5. Έντυπο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης επόπτη εκπαιδευτικού TEI Κρήτης (Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον επόπτη εκπαιδευτικό του ασκούμενου φοιτητή στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr