Θέσεις Πρακτικής Ασκησης

Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Κρήτης:

https://praktiki.teicrete.gr/en/find_industrial_placement

Βάσεις Δεδομένων συστήματος ΑΤΛΑΣ:

ΑΤΛΑΣ - Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Θεσμοθετημένες θέσεις Πρακτικής Ασκησης του Τμήματος
ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΕΚ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών    3 E5/2328/7-10-1994, E5/106619/23-10-2002
Εργαστήριο Η/Υ    1 E5/2328/7-10-1994
Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κατασκευών    3 E5/2328/7-10/-1994, E5/106619/23-10-2002
Εργαστήριο Ηλεκτρικής Κίνησης    1 E5/2328/7-10-1994
Εργαστήριο Σ.Η.Ε.    2 E5/106619/23-10-2002
Εργαστήρια του Τμήματος    2 E5/2094/4-11-1999
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων    1 Ε5/2104
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων    1 Ε5/1050
Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών (μεταφέρονται στα Εργαστήρια του Τμήματος)    8 597Β/1994 Ε5/2372
Τεχνική Υπηρεσία ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ    2 Ε5/3564

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr