Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: ​Αναγνώριση προτύπων, αρχιτεκτονική Η/Υ, αρχιτεκτονική με προγραμματιζόμενη λογική (FPGAs), ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία εικόνας, πολυπύρηνα συστήματα, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τεχνητή όραση, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και ψηφιακή σχεδίαση. Η ευρεία σύγκλιση τεχνολογιών που έχει σήμερα επιτευχθεί έχουν προωθήσει και τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις του Εργαστηρίου σε ευρείς τομείς της Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν έρευνα και εφαρμογές στην αυτοκίνηση, την ρομποτική, σε ιατρικές συσκευές και συσκευές ευρείας κατανάλωσης.