Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών

Το Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων κι Επικοινωνιών εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: ​

  • Κατανεμημένα συστήματα − Κοινωνικά Δίκτυα: έρευνα και ανάπτυξη στη περιοχή των κατανεμημένων συστημάτων ευρείας κλίμακας και το υπολογιστικό νέφος (cloud) καθώς και εφαρμογών αυτών στα κοινωνικά δίκτυα και τα διομότιμα συστήματα (peer−to−peer),
  • Διαδραστικά γραφικά−πολυμέσα και διαδίκτυο: σύγκλιση μεταξύ γραφικών και πολυμέσων ροής (streaming), ρεαλιστική φυσική προσομοίωση πολυμέσων στο διαδίκτυο, κατανεμημένα διαδραστικά εικονικά και συνεργατικά περιβάλλοντα, δικτύωση πολυμέσων, παιχνίδια με σκοπό (games with a purpose), παραγωγές πολυμέσων, τηλεκπαίδευση.
  • Συστήματα επικοινωνιών και δίκτυα: Ασύρματα δίκτυα, κινητές επικοινωνίες 2ης − 5ης γενιάς, ενσύρματες και οπτικές επικοινωνίες, επίγειες ασύρματες και δορυφορικές ζεύξεις, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σκέδαση διάδοση και ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, δομές μετάδοσης και έξυπνες κεραίες, ραντάρ και μικροκυματικές εφαρμογές, εικονικά δίκτυα, τεχνολογίες εικονοποίησης δικτύων (network virtualization), υπηρεσίες σε προγραμματιζόμενα δίκτυα (software defined networks),
  • Δίκτυα αισθητήρων (WSN) και εφαρμογές τηλεματικής: βιομηχανική πληροφορική και αυτοματισμοί, προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLCs), απομακρυσμένη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things), διεισδυτική και πανταχού−παρούσα υπολογιστική, θεσηγνωσιακές (location−based) υπηρεσίες, προσωποποιημένες κινητές εφαρμογές, δίκτυα πιστοποίησης και ελέγχου προϊόντων, επικοινωνίες Μ2Μ,
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για την αποτύπωση και τη μελέτη της κίνησης και της συμπεριφοράς ζώντων οργανισμών. Εξαγωγή και μελέτη τρισδιάστατης κίνησης με εφαρμογή στην ιατρική, τον αθλητισμό και την επιστήμη,
  • Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων: αλγόριθμοι και πρωτόκολλα ασφάλειας, κρυπτογραφία, ασφάλεια σε ενσωματωμένα συστήματα και δίκτυα WSN, μηχανισμοί πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο, ασφάλεια λογισμικού, έλεγχος ασφάλειας και διαπεραστικότητας (penetration), ψηφιακή ιατροδικαστική (digital forensics), ανίχνευση παρείσδυσης (intrusion), πολιτικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας (privacy).

Διακρίσεις/ Επιτεύγματα /Δραστηριότητες Εργαστήριου: Συνέδρια ΙΕΕΕ-TEMU που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια  από το εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ, ACM WEB3D 2015 που ανέλαβε το εργαστήριο Πολυμέσων.

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου

Παρασκευή Φραγκοπούλου, Καθιηγήτρια
Τηλ: 2810 379180, E-mail: fragopou@ics.forth.gr

Αθανάσιος Μαλάμος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τηλ: 2810379884, E-mail: amalamos@ie.teicrete.gr

Ευάγγελος ΠάλληςΑναπληρωτής Καθηγητής​
Τηλ: 2810 379828, E-mail: pallis@ie.teicrete.gr

Μέλη Εργαστηρίου

Δημήτριος ΣτρατάκηςΕπίκουρος καθηγητής

Ιωάννης Παχουλάκης, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: ip@ie.teicrete.gr

Σπυρίδων Παναγιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: spanag@ie.teicrete.gr

Χαράλαμπος Μανιφάβας, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: harryman@ie.teicrete.gr