Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Κρήτης, εστιάζεται στην μελέτη, ανάλυση σχεδιασμό, σύνθεση και υλοποίηση δικτύων πολυμεσικών υπηρεσιών και εφαρμογών, εμβαθύνοντας στις αρχιτεκτονικές υλοποίησης και στις τεχνολογίες α) τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των πλατφορμών υπηρεσιών σύγκλισης, β) δημιουργίας, χειρισμού και μετάδοσης πολυμέσων μέσα από ετερογενείς υποδομές, και γ) προγραμματισμού και την διαχείρισης δικτύων για την παροχή εγγυημένης ποιότητας-της-υπηρεσίας (QoS). Οι φοιτητές μπορούν να αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση στις προαναφερθείσες περιοχές, να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας μέσα από μια σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες υλοποιούνται είτε κάτω από πραγματικές συνθήκες είτε σε ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. προσομοιώσεις). Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν επίκαιρη τεχνογνωσία στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και πλατφόρμες Διαδικτύου
  • Διεισδυτικά δίκτυα και υποδομές υπηρεσιών
  • Διαχείριση και έλεγχο δικτύων
  • Πολυμεσικές και διαδραστικές υπηρεσίες
  • Εφαρμογές Διαδικτύου και παροχή ποιότητας-της-υπηρεσίας (QoS)

Η κατεύθυνση παρέχει το αναγκαίο εύρος και βάθος γνώσης προκειμένου οι απόφοιτοι να μπορούν είτε να δραστηριοποιηθούν ως μηχανικοί στον παραγωγικό τομέα και στην βιομηχανία (για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση πρωτοτύπων, την κατασκευή ολοκλήρωση, συντήρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων των δικτύων), είτε να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr