Μηχανικοί Η/Υ Τ.Ε.

Η Μηχανική των Υπολογιστών είναι ένας ακαδημαϊκός τομέας που συνδυάζει την Επιστήμη των Υπολογιστών και την Μηχανική Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών. Ο κορμός γνώσεων ενσωματώνει την επιστήμη και τεχνολογία της σχεδίασης,  κατασκευής, υλοποίησης, ελέγχου και συντήρησης του λογισμικού και του υλικού των μοντέρνων υπολογιστικών συστημάτων και συσκευών .

Τα υπολογιστικά συστήματα αποτελούν ουσιαστικά συστατικά σε αυτόματα συστήματα μεταφοράς, σε συστήματα ελέγχου, σε ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και διασκέδασης, σε τομείς άμυνας, υγείας και μοντέρνων βιομηχανιών κατασκευών. Σήμερα, η ευρεία σύγκλιση αρκετών τεχνολογιών που έχουν πλέον κυριαρχήσει (όπως η τηλεόραση και οι τεχνολογίες δικτύωσης που είναι πλέον ολοκληρωμένες στις μοντέρνες ενσωματωμένες συσκευές) έχουν φέρει ως αποτέλεσμα εξελίξεις και καινοτόμες τεχνολογίες,  δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους Μηχανικούς Υπολογιστών.

Το πρόγραμμα της κατεύθυνσης των Μηχανικών Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με αλγόριθμους, με έννοιες σχεδίασης αρχιτεκτονικής και τεχνολογιών, με μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας  και δημιουργικής συνεργασίας μέσω  μιας ποικιλίας εμπειριών από εργαστήρια και παρουσιάσεις. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές εξειδικεύονται στους παρακάτω τομείς:

  • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων
  • Επεξεργασία εικόνας, μηχανική όραση και ευφυή συστήματα
  • Γραφικά υπολογιστών και ανάπτυξη παιγνιδιών
  • Συστήματα επικοινωνιών και ελέγχου

Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει στους αποφοίτους το απαραίτητο εύρος και βάθος γνώσεων ώστε να λειτουργούν ως μηχανικοί στην βιομηχανία (προσφέροντας τις απαραίτητες δυνατότητες για εξέλιξη στην σχεδίαση, υλοποίηση και έλεγχο πρωτοτύπων), ή να εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συναφείς τομείς για εξειδίκευση στις σπουδές.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr