Εργαστήριο Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας

(μέλος του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης )
 

Το Εργαστήριο Ακουστικής & Οπτικής Τεχνολογίας έχει τους παρακάτω στόχους:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

α. Να οργανώσει, όσο το δυνατόν αρτιότερα, και με σύγχρονα εποπτικά και επιστημονικά μέσα, την εκπαίδευση των Σπουδαστών του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (ΜΤΑ), και γενικότερα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών:

 • Φυσική Κυματική
 • Μαθηματικά Ι
 • Φυσική Θεωρία Ακουστικής και Μουσικής
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Φυσική Ακουστική Μουσικών Οργάνων
 • Μηχανική Ήχου Ι (Εφαρμοσμένη Ακουστική Ι)
 • Μηχανική Ήχου ΙΙ (Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙ)
 • Μηχανική Ήχου ΙΙΙ (Εφαρμοσμένη Ακουστική ΙΙΙ)
 • Σεμινάρια
 • Πτυχιακή Εργασία

β. Να επιμελείται την άριστη λειτουργία του εξοπλισμού και την ευπρέπεια των παρακάτω εργαστηριακών χώρων:

 • Εργαστήριο Φυσικής (Κυματική – Ακουστική)
 • Εργαστήριο Μηχανικής Ήχου
 • Εργαστήριο Οπτικής Απεικόνισης Δονήσεων

γ. Να εκπαιδεύει τους Σπουδαστές, μέσω Σεμιναρίων και Πτυχιακών εργασιών, σε σύγχρονα θέματα Ακουστικής και Οπτικής τεχνολογίας, με εφαρμογές σε εξειδικευμένα αντικείμενα των σπουδών τους.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο Ακουστικής & Οπτικής Τεχνολογίας έχει ως γενικότερους ερευνητικούς στόχους:

 • την υψηλού επιπέδου πρωτοποριακή έρευνα στους ευρύτερους τομείς της Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας
 • την σύνδεση με εφαρμογές που αφορούν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (για παράδειγμα, σύνδεση της τεχνολογίας με την παράδοση, πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων)
 • την ανάπτυξη δεσμών έρευνας με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά:

 • στην πιστοποίηση ποιότητας μουσικών οργάνων μέσω συμβολομετρίας laser και μηχανικών τεχνικών
 • στην οπτική απεικόνιση μηχανικών μικρο-δονήσεων, με εφαρμογές στην πιστοποίηση ποιότητας και στον έλεγχο ατελειών και μικρο-ασυνεχειών σε εξαρτήματα/μηχανές τεχνολογικού ενδιαφέροντος και δομικών υλικών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον
 • στην ανίχνευση ήχου ακουστικών συχνοτήτων εξ’ αποστάσεως με laser, με εφαρμογή σε συστήματα ασφαλείας
 • στην δημιουργία & μελέτη πηγών υπερήχων υπερ-υψηλής συχνότητας, με εφαρμογές στην ακουστική απεικόνιση ανόργανων & οργανικών υλικών με υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα
 • στην απώλεια μετάδοσης ήχου από διπλά τοιχώματα με ενσωματωμένους συνηχητές
 • στην μελέτη του μηχανισμού παραγωγής θορύβου από τα ελαστικά των οχημάτων
 • στην επίδραση του ήχου στη συμπεριφορά και ανάπτυξη εκτρεφομένων ψαριών στην μελέτη του μηχανισμού παραγωγής φωνής
Το Εργαστήριο Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας είναι μέλος του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το οποίο δραστηριοποιείται και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ με ύλη και πλάσμα: Υπερυψηλής έντασης μαγνητικά πεδία, φυσική και τεχνολογία υπερβραχέων και ισχυρών δευτερογενών πηγών ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας δημιουργούμενων από λέιζερ και εφαρμογές τους, ανάπτυξη διαγνωστικών λέιζερ για πλάσμα και υλικά, δημιουργία και μελέτη υπερυψηλής συχνότητας ακουστικών κυμάτων μέσω λέιζερ, προσομοιώσεις αλληλεπίδρασης λέιζερ με ύλη, τεχνολογία και ασφάλεια υπερβραχέων και ισχυρών παλμικών πηγών λέιζερ, ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές ακτινοβολίας παραγόμενης από λέιζερ, β) Οπτοηλεκτρονική: Ανάπτυξη και μελέτη οπτοηλεκτρονικών παλμικών διατάξεων/πηγών ακτινοβολίας ισχύος (X−pinch, Z−pinch, Plasma Focus) με εφαρμογές στην απεικόνιση μικροδομών και στην ανίχνευση υλικών, προστασία από ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, ανάπτυξη ενισχυτών σήματος, γ) Οπτοακουστική: Πιστοποίηση ποιότητας μουσικών οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών λέιζερ, οπτικά μικρόφωνα, ανίχνευση δονήσεων και μικρο−ατελειών/μικρο−ασυνεχειών με οπτοακουστικές τεχνικές, ακουστικές πηγές με χρήση λέιζερ/ιατρικές εφαρμογές, και δ) Προσομοιώσεις και μηχανολογικές κατασκευές: Προσομοιώσεις κατασκευών, φαινομένων και κατεργασιών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους (FEM, CAD, CAM), ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συστημάτων (CAE− FEM & CAD & CAM & manufacturing).
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης