Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Ηλεκτροακουστικών Εφαρμογών

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Ηλεκτροακουστικών Εφαρμογών έχει τρεις βασικούς στόχους: εκπαιδευτικό , ερευνητικό και παροχής υπηρεσιών.

Το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και κατάλληλο λογισμικό και καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος στα παρακάτω μαθήματα : Ηλεκτρονικά στοιχεία και κυκλώματα , Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά , Ασύρματη Διάδοση Μουσικοακουστικού Σήματος, Ηλεκτρακουστικών μετρήσεων και Ψηφιακών Μουσικών πρωτοκόλλων.

Το εργαστήριο είναι σε θέση να αναπτύξει πρωτοποριακή έρευνα αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα στους τομείς : σχεδίασης πρωτότυπων ηλεκτρονικών συσκευών – κυκλωμάτων που έχουν εφαρμογές στα ηλεκτρονικά μουσικών οργάνων , ενισχυτικές διατάξεις ακουστικού σήματος ,καθώς και συσκευές επεξεργασίας ακουστικού σήματος. Επίσης μπορούν να γίνουν μελέτες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, ηλεκτροακουστικών διατάξεων και συσκευών. Ανάπτυξη Ψηφιακών Διατάξεων ελέγχου και μεταφοράς πληροφορίας μουσικής εκτέλεσης και φωτισμού.

Το εργαστήριο παρέχει υποστήριξη σε επίπεδο ηλεκτρονικών εφαρμογών σε όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια του Τμήματος. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων με εφαρμογές στη μουσική και ακουστική, ανάπτυξη πρωτότυπων κυκλωμάτων ακουστικών εφαρμογών και υπερήχων . Αξιολόγηση και πιστοποίηση ηχητικών συστημάτων. Έλεγχο προδιαγραφών και αξιολόγηση συσκευών, διεξαγωγή μετρήσεων για τον καθορισμό ηλεκτροακουστικών προδιαγραφών σε συσκευές και διατάξεις σύμφωνα με τα διεθνή Standards (ISO, EΛΟΤ, κλπ). Σχεδίαση ψηφιακών διατάξεων ελέγχου και συγχρονισμού (MIDI, DMX κλπ).


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης