pallis

pallis's picture

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ευάγγελος Πάλλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε τον Απρίλιο του 1994 από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τον Οκτώβριο του 1997 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London), και κατέστη  Διδάκτορας Τηλεπικοινωνιών (PhD) τον Φεβρουάριο του 2003 από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, διατελεί ως Καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο, με γνωστικό αντικείμενο τα “Ασύρματα Δίκτυα”, διευθύνει την ερευνητική ομάδα “Έρευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΠΑΣΙΦΑΗ”, η οποία ανήκει στο Θεσμοθετημένο Εργαστήριο “Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών - MNC", τομεάρχης της κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύου και ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τις δράσεις ERASMUS+ στο ίδιο τμήμα.
Το ακαδημαϊκό του έργο σε προπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνει την διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων "Ασύρματα Δίκτυα", και "Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης", ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο την θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος "Ασύρματα Δίκτυα". Έχει καθοδηγήσει την εκπόνηση περισσότερες των 50 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και επιβλέψει περισσότερες των 100 πρακτικών ασκήσεων στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ενώ παράλληλα έχει εποπτεύσει την επιτυχή ολοκλήρωση 5 μεταπτυχιακών εργασιών. Επίσης, έχει διατελέσει ως μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών σε 7 επιτυχώς ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές (σε συνεργασία με Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα), ενώ σήμερα διατελεί ως μέλος 2 τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο των ασυρμάτων δικτύων πρόσβασης και κορμού, στην ψηφιακή γραμμική και διαδραστική ευρυεκπομπή (linear and interactive broadcasting), στις τεχνολογίες σύγκλισης σταθερών και κινητών επικοινωνιακών συστημάτων (Fixed Mobile Convergence - FMC), στις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου δικτύων επόμενης γενιάς (NGN), στις τεχνικές διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (QoS) καθώς και στις τεχνολογίες προγραμματιζόμενων δικτύων (SDN) και εικονοποίησης των δικτυακών λειτουργιών (NFV) με έμφαση στα ασύρματα δίκτυα. Αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ερευνητικών του δραστηριοτήτων αποτυπώνονται μέσα από μια σειρά πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα περιοδικά (30 δημοσιεύσεις), καθώς και μέσα από 107 εργασίες σε έγκριτα συνέδρια. Έχει, επίσης, αποτελέσει μέλος της ομάδας σύνταξης σε 4 δημοσιευμένα βιβλία (books), σε 2 δημοσιευμένους συλλογικούς τόμους (edited volumes – special issues), καθώς και σε 32 δημοσιευμένα άρθρα ως κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία (book chapters). Μέρος του δημοσιευμένου έργου έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και έχει αποτελέσει την βάση για περαιτέρω έρευνα από άλλους έλληνες και ξένους επιστήμονες (citations), αριθμώντας μέχρι σήμερα περισσότερες των 1300 ετεροαναφορών, με h-index 21 (Google Scholar).
Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, έχει συμμετάσχει σε 13 εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, καθώς και σε 15 Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα του 4ου, 5ου, 6ου και 7ου Πλαισίου, καθώς και του πρόσφατου HORIZON-2020 (H2020). Στο σύνολο των 28 ερευνητικών έργων, έχει διατελέσει ως διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος (project & technical/scientific manager) σε 6 έργα, ως επιστημονικός υπεύθυνος (technical/scientific manager) σε 2 έργα, ως επιστημονικός υπεύθυνος του φορέα απασχόλησης σε 7 έργα, ως work-group leader σε 1 έργο, και ως συνεργαζόμενος ερευνητής στα υπόλοιπα 12 έργα. Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων προέδρευσε του Broadcast & Multicast Cluster (BMC-Chair), συμμετείχε ενεργά στις εργασίες προτυποποίησης του IETF CDNi (μέσω του έργου “ALICANTE”), ενώ σήμερα συμμετέχει στις δράσεις του ETSI “NG112 Emergency Communications Plugtests”, μέσω του έργου “EMYNOS”. Έχει επίσης συνεισφέρει στην δημιουργία της πατέντας FORECASTING MIDDLEWARE SCHEDULER - (FMS), EP3301945 (A1) ― 2018-04-04, "A SYSTEM AND METHOD FOR FORECASTING THE DEMAND FOR MULTIMEDIA CONTENT AND FOR SELECTING THE OPTIMAL DELIVERY METHODS".
Στα πλαίσια δράσεων για την διάδοση της γνώσης στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο καθώς και στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, ο Δρ. Πάλλης διατελεί ως μέλος των IEE/IET και IEEE/ComSoc, μέλος του Editorial Board (Regional Editor) στο Information Technology Journal και στο Research Journal of Information Technology του Science Alert, κριτής σε μια σειρά επιστημονικών εκδόσεων όπως το IEEE Network Magazine, COMNET της Elsevier, Journal of Network and Computer Applications, “Energies” του MDPI, και έχει διατελέσει ως μέλος επιστημονικών επιτροπών (TPC) σε έγκριτα διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Είναι ο κύριος διοργανωτής του “International Conference on Telecommunications and Multimedia” (TEMU), το οποίο επικουρείται και υποστηρίζεται επιστημονικά από την IEEE/ComSoc. Όσον αφορά στην διάδοση της γνώσης στην ευρύτερη κοινωνία, οι δραστηριότητες εστιάζονται (μεταξύ των άλλων) στην διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στην αξιοποίησή τους από τις παραγωγικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις της χώρας και διεθνώς. Αυτές περιλαμβάνουν την διοργάνωση ή/και συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης, συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ΜΜΕ, συμμετοχή σε εκθέσεις έρευνας και τεχνολογίας, εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης, συμμετοχή σε διεθνή forum πληροφόρησης και κέντρα αποφάσεων, καθώς και συμβολή σε εκδηλώσεις που τελούν υπό την αιγίδα κοινωνικών, πνευματικών και οικονομικών φορέων. Στα πλαίσια αυτά, τον Μάιο του 2007 του απενεμήθη ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους της Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ).

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr