Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Επιλογής Κατεύθυνσης (Ε.Κ.)Theory: ΤΠ50Δ5
Lab:
Network Engineers
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό3oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
69
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
pallis's picture
πάλλης ευάγγελος
Pallis Evangelos
Professor
Καθηγητής
+30 2810 379828

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά τη σύντομη παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας της ψηφιακής τηλεόρασης ακολουθεί η λεπτομερής μελέτη των βασικών λειτουργικών μονάδων εκπομπής/λήψης ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DVB-T. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές πολυπλεξίας τηλεοπτικών προγραμμάτων και αμφίδρομων υπηρεσιών πολυμέσων. Το μάθημα σχολιάζει αρχιτεκτονικές τεχνολογικής σύγκλισης με υποδομές τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου για την υλοποίηση ετερογενών δικτύων κορμού και πρόσβασης, και αναλύει την λειτουργία cross-layer μηχανισμών για την παροχή εγγυημένης ποιότητας υπηρεσίας και (QoS) με βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων κατά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών πολυμέσων.

 • Αναδρομή  στα αναλογικά τηλεοπτικά συστήματα, (PAL, SECAM, NTSC, NICAM),
 • Εισαγωγή στα ψηφιακά πρότυπα (DVB, ISDB, ATSC, DMB)
 • Βασικές αρχές λειτουργίας του DVB και ανάλυση των δομικών μονάδων
 • Συμπίεσης (MPEG 2/4),
 • Πολυπλεξίας και ενθυλάκωσης (MPE/ULE), 
 • Κωδικοποίηση/διόρθωση λαθών (RS, FEC),
 • Εκπομπή (OFDM)
 • Υπηρεσίες και εφαρμογές (EPG, IP broadcast, MHP, HBBTV),
 • Σύγκλιση με άλλες τεχνολογίες (regenerative architectures),
 • Μέρισμα Φάσματος και Τεχνικές εκμετάλλευσης του (Digital Dividend and Cognitive Radios)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με βαθμό ≥ 5.0 τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος (ενιαίο μάθημα). Σε μια τέτοια περίπτωση, ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος Θεωρίας/Εργαστηριού. Πιο συγκεκριμένα:
Θεωρία: Τελική γραπτή εξέταση (70%) και εκπόνηση Projects (30%).

 • Τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (70%).
 • Εκπόνηση Project, στην οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται συμμετάσχουν σε group τα οποία θα εργαστούν και παρουσιάσουν (μέσα στην αίθουσα διάλεξης) τρεις (3)  εργασίες, που η κάθε μία συμμετέχει μέχρι το 10% στον τελικό βαθμό θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Αναλυτική περιγραφή της πολιτικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης των εργαστηριακών project διατίθεται στο έγγραφο “Κανονισμός Θεωρίας-Projects” το οποίο βρίσκεται στο e-class.

Εργαστήριο: Ο τελικός βαθμός συναθροίζεται από την αξιολόγηση project (40%) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικής εξέτασης (60%). Η αξιολόγηση του project αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτική περιγραφή της πολιτικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης των εργαστηριακών project διατίθεται στο έγγραφο “Κανονισμός Εργαστηρίου” το οποίο βρίσκεται στο e-class.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Walter Fischer, “Digital Television: A Practical Guide for Engineers”, Springer-Verlag, 2004, ISBN 3-540-01155-2.
 • Ulrich Reimers, “Digital Video Broadcasting: The International Standard for Digital HDTV”, Springer-Verlag, 2001.
 • ETS 300-744: Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel coding and modulation for digital Terrestrial television (DVB-T).
 • IEEE Communications Magazine, ComSoc
 • IEEE Transactions on Broadcasting
 • International Journal of Digital Television,
 • Intellect International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, Hindawi

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr