Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά (άγρια η καλλιεργήσιμα), καθώς και την πιθανή τοξικότητα (επικινδυνότητα) αυτών η των προϊόντων τους..
  2. Να μπορούν να οργανώσουν και να διαχειριστούν μια μονάδα παράγωγης 

      Α.- Φ. φυτών με εμπορικό ενδιαφέρον .

  1. Να γνωρίζουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές με στόχο την παράγωγη προϊόντων χαμηλού κόστους αλλά υψηλής  ποιότητας καθώς και τους ορθούς μετασυλλεκτικούς χειρισμούς για την διατήρηση της ποιότητας από την παραγωγή στην κατανάλωση.  
  2. Να είναι σε θέση να υποδείξουν  την κατάλληλη καλλιέργεια Α.-Φ. φυτών  σε άγονα, χέρσα η προβληματικά εδάφη, η την συγκαλλιέργειά τους με υφιστάμενες καλλιέργειες με στόχο την αύξηση των εσόδων και την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή, ιστορική ανάδρομη και οικονομική σημασία. Προϊόντα δευτερογενούς μεταβολισμού (φυτοχημικά) και χρήσεις  τους στην αρωματοποιία, φαρμακευτική, στα τρόφιμα, ποτά , φυτοπροστασία, ως ρυθμιστές αύξησης κ.λπ.
Αιθέρια Έλαια, Αλκαλοειδή: ρόλος τους στα φυτά, στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Προέλευση, βιοσύνθεση, και παρουσία τους στα φυτά. Μέθοδοι παραλαβής Αιθέριων Ελαιών, ανάλυση και διατήρηση αυτών. Διδασκαλία των κυριοτέρων Α.- Φ. φυτών σύμφωνα με βοτανική, φυτοχημική, χρηστική ταξινόμηση. Για κάθε φυτό αναφέρονται: ταξινόμηση, καταγωγή, περιγραφή, βιολογία και οικολογία, πολλαπλασιασμός, καλλιέργεια, συλλογή – απόδοση, διατήρηση και διάθεση. Οικονομική σημασία, προβλήματα –ιδιαιτερότητες. Φυτά  και προϊόντα μεγάλης (παρούσας και δυνητικής) σημασίας για την χώρα μας.
 

Γενικές Ικανότητες: 

To μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τα κυριότερα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά, και τις τεχνικές καλλιέργειας και επεξεργασίας αυτών. Αξιολόγηση, αξιοποίηση και οικονομική σημασία των προϊόντων , που προέρχονται από αυτά.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται κυρίως με χρήση : overhead, slides και video projectors, ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού της ύλης σε μορφή CD ROM, ενώ στο εργαστηριακό μέρος αξιοποιούνται φυτικά είδη που διατηρούνται στο θερμοκήπιο και στον αγρό (κήπο Α.-Φ. φυτών)

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Με (προαιρετικά) ενδιάμεση αξιολόγηση υπό μορφή μικρών ατομικών εργασιών ή γραπτών εξετάσεων και τελική με γραπτές εξετάσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Αβραμάκης Μ. & Βραχνάκης Θ., 2004. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εργαστηριακές Σημειώσεις, ΤΕΙ, Ηράκλειο Κρήτης, 14 σελ.
Βολιώτης Δ., 1998., Οικονομική Βοτανική. Αθήνα,  266 σελ.
Duke James A., 1985. CRC Handbook of Medicinal Herbs. CRC Press Inc., 677 p.
Grunwald Jorg & Janicke Christof, 2004. Το φαρμακείο της φύσης. Εκδόσεις Φλούδας, 416 σελ.
Ηornok l., 1989. Cultivation and processing of Medicinal Plants. John Wiley & Sons, 230 p.
Κουτσός Θ., 2004., Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Ζήτη, 185 σελ.
MacVicar Jekka., 2010. Grow herbs. Dorling Kindersley Limited London, 256 p.
Samuelson G., 2001.Φαρμακευτικα προϊόντα φυσικής προελεύσεως (μετάφραση από την Αγγλική). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 280 σελ.
Σκρουμπής Β. Γ., 1998. Αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοκομικά φυτά της Ελλάδας.  Εκδόσεις Αγρότυπος, Αθήνα, 256 σελ.
Χαβάκης Ε. Ιωαννης, 1980. Φυτά και Βοτάνια της Κρήτης. Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 351 σελ.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email