Επιχειρηματική Ανθοκομία (Δρεπτά Άνθη και Γλαστρικά Φυτά)

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
1.Nα παράγουν στο θερμοκήπιο ή στο ύπαιθρο τα κυριότερα δρεπτά άνθη και γλαστρικά φυτά της εμπορικής ανθοκομίας και να τα χρησιμοποιούν στη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων
 2. Να μπορούν να οργανώσουν και να διαχειριστούν μια ανθοκομική μονάδα με την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
3. Να γνωρίζουν τους τρόπους εμπορικής αναπαραγωγής τους και τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές τεχνικές με στόχο την παραγωγή καλής ποιότητας και χαμηλού κόστους  ανθοκομικών   φυτών
4. Να είναι σε θέση να υποδείξουν στους ανθοπαραγωγούς τους ορθούς παραγωγικούς και μεταπαραγωγικούς χειρισμούς  για την βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας από τον παραγωγό τον διακινητή και τον έμπορο μέχρι και τον καταναλωτή
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Διάδοση και οικονομική σημασία των δρεπτών ανθέων και των φυτών εσωτερικών χώρων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Αδυναμίες και προβλήματα παραγωγής και εμπορίας. Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. Πολλαπλασιασμός, οργάνωση παραγωγής. εγκλιματισμός, συνθήκες αποθήκευσης, μεταφοράς και διατήρησης στους εσωτερικούς χώρους.
Βοτανική ταξινόμηση, περιγραφή χρήση, πολλαπλασιασμός, είδη και ποικιλίες, περιβάλλον ανάπτυξης, συστήματα και  τεχνικές καλλιέργειας (άρδευση, λίπανση, έλεγχος ανάπτυξης και άνθησης, φυτοπροστασία, συγκομιδή, μετασυλλεκτικοί και μεταπαραγωγικοί χειρισμοί των κυριότερων δρεπτών ανθέων, φυλλωδών και ανθιζόντων φυτών, κάκτων και παχύφυτων.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις σύγχρονες τεχνικές παραγωγής των κυριότερων ανθοκομικών φυτών με στόχο να τους καταστήσει ικανούς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται σύγχρονες ανθοκομικές μονάδες επιχειρηματικής μορφής, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικού κόστους ανθοκομικών προιόντων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Η θεωρία του μαθήματος διδάσκεται υπό μορφή διαλέξεων με τη χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας όπως overhead, slides και video projectors, επίδειξη video tapes, ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού της ύλης σε μορφή CD ROM κ.λπ. ενώ το εργαστηριακό μέρος με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας σε μικρές ομάδες σπουδαστών στα θερμοκήπια του Εργαστηρίου Ανθοκομίας.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

 Με (προαιρετικά) ενδιάμεση αξιολόγηση υπό μορφή μικρών ομαδικών ή ατομικών εργασιών ή προφορικών και γραπτών τεστ και τελική με γραπτές ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Αντωνιδάκη-Γιατρωμανωλάκη Α., 2012. Φυτά γλάστρας για εσωτερικούς χώρους. Εκδότης η ίδια, Εκτύπωση ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ, Ηράκλειο, σελ. 429
Armitage M.A., 1993. Specialty cut flowers. Timber press Inc., U.S.A. 372 σελ.
Boodley W. J., 1981. The Commercial Greenhouse. Delmar Publishers Inc., 2 Computer Drive West, Albany, New York: 480-495
Dole J. M., and Wilkins, F. H., 2005. Floriculture, Principles and Species. Pearson Education Ltd. New Jersey, U.S.A.
Halevy, A. H., and Mayak, S., 1981. Senescence and post harvest physiology of cut flowers. Part 2, Hortic. Rev., 3: 59-143
 Larson, A. R., 1980. Introduction to Floriculture. Dept. of Hort. Science, North Carolina State Univ. Raleigh, N. Carolina: 49-78
Nowak, J., and Rudnicki R.,1990. Post harvest handling and storage of cut flowers, florist greens and potted plants. Timber Press ,Portland, Oregon.
Παπαδημητρίου, Μ., 2010. Σημειώσεις Ανθοκομίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης. σελ. 170
Reid, M.S., 1993. Post harvest care and handling of cut flowers. Dept. of Environmental Horticulture Univ. of California, USA
Σάββας, Δ., 2003. Γενική Ανθοκομία. Εκδόσεις  ΕΜΒΡΥΟ. σελ. 310
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email