Σχεδιασμός και διαχείριση κήπων και πάρκων

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
1.Να γνωρίζουν τις αρχές σχεδιασμού κήπων και πάρκων
2. Να γνωρίζουν καλώς τα βοτανικά, οικολογικά, κηποτεχνικά χαρακτηριστικά και χρήσεις των καλλωπιστικών φυτών
3. Να γνωρίζουν τα είδη, χαρακτηριστικά και τεχνική εγκατάστασης και συντήρησης χλοοταπήτων
4. Να γνωρίζουν τα είδη, χρήσεις και τεχνικές λεπτομέρειες κηποτεχνικών κατασκευών
5. Να μπορούν να συντάσσουν πλήρεις κηποτεχνικές μελέτες χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά κηποτεχνίας
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Βασικές εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση - εξέλιξη της Κηποτεχνίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού υπαίθριων χώρων. Βασικές αρχές σχεδιασμού του κήπου. Μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάλυση και οργάνωση του χώρου.  Επιλογή, χρήση και χειρισμός του φυτικού υλικού. Εγκατάσταση και διαχείριση χλοοτάπητα. Χρήση φυσικών και τεχνιτών υλικών. Κηποτεχνικές κατασκευές. Θεματικού κήποι. Εγκατάσταση και συντήρηση κήπων και πάρκων. Εκπόνηση κηποτεχνικών μελετών. Χρήση σχεδιαστικών πακέτων κηποτεχνίας.

Γενικές Ικανότητες: 

Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της Κηποτεχνίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ανάλυση των τριών διαστάσεων της επιστήμης της τέχνης και τεχνικής καθώς και της μεθοδολογίας σχεδιασμού και διαχείρισης υπαίθριων χώρων. Να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές στον σχεδιασμό κήπων και πάρκων, στην επιλογή, χρήση και διαχείριση του φυτικού υλικού και εκπόνηση κηποτεχνικών μελετών και εφαρμογών.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το θεωρητικό μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες σε over head, slights, power point  και DVD. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία και στη συνέχεια οι σπουδαστές σχεδιάζουν και εφαρμόζουν με πρακτική άσκηση στο εκπαιδευτικό πάρκο του Τ.Ε.Ι.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά στο θεωρητικό τμήμα του μαθήματος. Το θεωρητικό τμήμα του εργαστηρίου εξετάζεται γραπτά 2 φορές ανά εξάμηνο και παραδίνονται οι σχεδιαστικές εργασίες. Η πρακτική άσκηση αξιολογείται στο τέλος κάθε εργαστηρίου και συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 40%.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Αντωνιδάκη-Γιατρομανωλάκη, Άννα, 1998. Στοιχεία Κηποτεχνίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Brookes, J. 1994. Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός κήπων. Μαλλιαρός-παιδεία.
Carpender, P. L., Walker, T. D. 1990. Plants in the Landscape. W.H. Freeman and Co.N.Y. Oxford.
Church, T.D., Hall, G., Laurie, M. 1995. Gardens are for people. University of California Press.
Hannebaunt, L. G. 1994. Landscape Design (A practical approach).
Ingels, J. E. 1994. Ornamental Horticulture, Operations & management, 2nd Edition: Science.  Delmar Publishers Inc.
Ingels, J. E. 1997. Landscaping: Principles & practices 5th Edition. Delmar Publishers Inc.
Langaster, R. 1995. What Plants Where. D.K.
Τσαλικίδης, Ι. 2008. Εισαγωγή στην θεωρία και στην Εφαρμογή. Εκδόσεις Επίκεντρο,Θεσσαλονίκη
Williams R. 1995. The Garden Designer. The royal Horticultural Society, Frances Lincoln.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email