Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις για
τις μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας  στα τρόφιμα
την εφαρμογή ορθής πρακτικής στην διαδικασία παραγωγής τροφίμων
τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων
την νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Αναλυτική παρουσίαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών  των τροφίμων φυτικής παραγωγής (ελαιόλαδο, κρασί, χυμοί, μεταποιημένα λαχανικά και φρούτα κλπ). Περιγραφή  των μεθόδων ποιοτικής ανάλυσης των τροφίμων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων στα διάφορα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης. Νομοθετικό πλαίσιο για τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων φυτικής παραγωγής.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα έχει σκοπό την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα:
ποιότητας τροφίμων
αξιολόγησης της ποιότητας των τροφίμων φυτικής παραγωγής
μεθόδων προσδιορισμού των ποιοτικών συντελεστών (χημικές φυσικές και βιολογικές αναλύσεις, οργανοληπτική αξιολόγηση κλπ)
ορθής πρακτικής στην λειτουργία μονάδων συσκευαστηρίων,  τυποποιητηρίων και μονάδων επεξεργασίας τροφίμων φυτικής παραγωγής.
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και φυσικά δείγματα. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία του εκάστοτε προσδιορισμού, γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης των αναλυτικών συσκευών και οργάνων και στη συνέχεια με την εποπτεία του εκπαιδευτικού οι σπουδαστές εκτελούν τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Για το εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές καταθέτουν Έκθεση στην οποία αναφέρουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν στο εργαστήριο σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τον σχολιασμό τους. Εξετάζονται επίσης γραπτά και πρακτικά, ανάλογα με την εργαστηριακή άσκηση.

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email