Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών

7o Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στην μετασυλλεκτική φυσιολογία και τεχνολογία οπωροκηπευτικών και ανθέων. Μετασυλλεκτικές απώλειες. Ο ρόλος της αναπνοής, της διαπνοής και της βιοσύνθεσης του αιθυλενίου στην μετασυλλεκτική μεταχείριση των προϊόντων και την ένταση των απωλειών. Η έννοια της ποιότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας οπωροκηπευτικών και ανθέων. Συγκομιδή. Οργάνωση και λειτουργία συσκευαστηρίων. Διαδικασία και υλικά συσκευασίας. Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. Ποιοτικός έλεγχος. Τεχνικές και συνθήκες πρόψυξης. Βασικές αρχές λειτουργίας και ελέγχου των ψυκτικών θαλάμων. Τεχνικές και συνθήκες συντήρησης ανά προϊόν. Συνθήκες και προβλήματα κατά την μεταφορά των οπωροκηπευτικών και ανθέων προς τις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ασυμβίβαστο στην συντήρηση και την μεταφορά Μέσα μεταφοράς. Μετασυλλεκτικές φυσιολογικές ανωμαλίες και ασθένειες οπωροκηπευτικών και ανθέων.
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την θεωρία και σκοπεύουν στην πρακτική εφαρμογή της.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα έχει σκοπό την κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα:

  • φυσιολογίας ανάπτυξης και ωρίμανσης των οπωροκηπευτικών
  • αξιολόγησης και εφαρμογής μεθόδων και τεχνικών ελέγχου της συλλεκτικής ωριμότητας και της ποιότητας φρούτων και λαχανικών,
  • ορθής μετασυλλεκτικής μεταχείρισης κατά την ταξινόμηση, συσκευασία, συντήρηση και μεταφορά γεωργικών προϊόντων
  • τεχνολογίας με στόχο την διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών   και
  • μετασυλλεκτικών χειρισμών για την ελαχιστοποίηση των μετασυλλεκτικών απωλειών.
Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και φυσικά δείγματα. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία του εκάστοτε προσδιορισμού, γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης των αναλυτικών συσκευών και οργάνων και στη συνέχεια με την εποπτεία του εκπαιδευτικού οι σπουδαστές εκτελούν τις εργαστηριακές ασκήσεις.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος.
Για το εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές καταθέτουν Έκθεση στην οποία αναφέρουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν στο εργαστήριο σε κάθε εργαστηριακή άσκηση, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τον σχολιασμό τους. Εξετάζονται επίσης γραπτά και πρακτικά, ανάλογα με την εργαστηριακή άσκηση.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ε. Σφακιωτάκης.  Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 
Μ. Βασιλακάκης. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία , Μεταχείριση Οπωροκηπευτικών και Τεχνολογία    
A. Kader.  Postharvest Technololy of Horticultural Crops     
Δ. Λυδάκης. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία - Εγχειρίδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων. 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email